Beyin

Beyin Beyin

Merkezi sistem.Kafatasının içinde, beyin zarlarıyla örtülmüş, beyazımtırak ve yumuşakça bir kitle durumundaki sinir organıdır.
Beyin:Omurgalılarda kafatası içinde; bedeni yöneten ve zihinsel faaliyetlerin bedendeki en büyük sinir yumağı (ganglionudur) merkezidir.
Hayvan anatomisinde merkezi sinir sisteminin yönetim merkezidir