Bowman kapsülü

Bowman kapsülü

Bowman kapsülü

Bowman kapsülü

1-Her böbrek borucuğunun ucunda kılcal damar yumağını (glomerulus) saran hücre lerin oluşturduğu çift duvarlı kese.
2-Nefronun ucunda, glomerulusu saran yarım küre şeklindeki bölüm.