Bakteri


Bakteri

Bakteri

En ilkel tek hücreli canlı.Tek hücreli prokaryotik mikroorganizmalardır.
Bir yaklaşıma göre Arke (arkebakteri) dışında kalan bütün prokaryotlara bakteri denilmektedir.
Örnek: Hareketli ve hareketsiz türleri vardır. Alkolü asetik aside okside etmeleri nedeniyle sirke işlemede yararlı, alkolü içki üretiminde ise zararlıdırlar.