Barofil


Barofil

Barofil

Basınçlı küçük canlılar Yüksek hidrostatik basınçta optimum gelişme gösteren mikroorganizmalardır.