Samara


Samara

Kanatlı bir yarılan meyvedir.Acer (Akçaağaç) için karakteristiktir.  Kanatlı meyva. Kanatlı açılmayan kuru meyvadır.
Örnek olarak Karaağaç(ulmus), Dişbudak .