Spinal cord (Omurilik)

Spinal cord (Omurilik)

Spinal cord (Omurilik)


1-Omurga içerisinden geçen sinirsel doku.
2-Omurilik, omurilik soğanından sonra gelir ve kuyruk sokumuna kadar uzanır. Omurilikte beyindekinin tersine dışta ak, içte boz madde bulunur. Ak madde, miyelinil aksonlar ve dendritlerden, boz madde ; ise nöron gövdelerinden oluşur. Boz madde, ak madde içine kelebek gibi yayılmıştır.Ak maddede, vücuttan beyine, beyinden vücuda giden sinirler bulunur. Boz maddede ise duyu nöronlarının aksonları, ara nöronlar ve motor nöronlarının hücre gövdeleri bulunur.Omurilikten çıkan sinirler omurlar arasından geçerek vücudun sağ ve solundaki organlara gidip gelirler. Bu sinirler omurilik içinde çapraz yaparlar. Bu yüzden, beynin sol tarafı vücudun sağ tarafındaki organları, sağ tarafı ise sol tarafındaki organları kontrol eder. Omurilikten toplam 31 çift sinir çıkar.