Salmonella


Salmonella

Tifo, paratifo ve gastroenterit etmeni, gram negatif, fakültatif anaerob çubuk şeklinde bakteridir