Sukulent


Sukulent

Etli gövde.Kurak ortamlardaki bazý bitkilerin gövdeleri yuvarlak, yumurtamsý ve silindirik þekiller alarak su depo ederler. Böyle gövdelere sukulent gövde denir.