http://www.canlilarbilimi.net/ - http://www.vanherbaryum.yyu.edu.tr/
   EK :1
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZET FORMU

1 – PROJE TANITICI BİLGİLER

A – Proje Personeli, Proje Yöneticisinin

 

Ünvanı, Adı Soyadı

 

Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ

Bağlı Bulunduğu

Akademik Birim

YYÜ Eğitim Fakültesi

Bölümü

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

 Biyoloji Anabilim Dalı

Ev Adresi ve Telefonu :YÜÜ Lojmanları, 9. Blok B/4 Zeve Kampusu/ VAN          

                                                                                                                      2251657

Tarih

03.02.2003

İmza

 

 

Tarih

İmza

Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı

      Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ

:      

3.02.2003

 

 

Dekan veya  Müdür

      Prof. Dr. Bekir TİLEKLİOĞLU    

:

3.02.2003

 

 

Diğer Proje Personelinin :

Ünvanı, Adı Soyadı

Bölümü

Projedeki Görevi

Yard. Doç. Dr.  Ahmet SELÇUK

İlk Öğretim Fen Bilgisi ABD

Yardımcı araştırmacı

Öğr.Gör.  Mesut GÜL

Öğr.Gör.  Özdemir KARABAY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim-Is Anabilim Dalı Öğretim

Yardımcı araştırmacı

 

 

Yardımcı araştırmacı

Rıdvan ELMAS

ODTÜ, OÖFM Alanları Eğitimi 

Kimya Öğretmenliği ABD
Araştırma Görevlisi

Yardımcı araştırmacı

M.Yaşar HAN

 OÖFM Alanları Eğitimi    

Biyoloji ABD
Yüksek Lisans Mezunu

 Yardımcı araştırmacı

B – Araştırma Projesinin

Adı

Evsel Artık ve  Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı

Yabancı Dilde Adı

Usage of Residual and Waste Materials Compiled to Home Environment Based on Science and Mathematics Teaching

Çalışma Türü (x)

Münferit (Araştırma – Geliştirme Projesi)

Başlangıç Tarihi ve Süresi

(Boş Bırakınız)

Teklif Yöneticisi

Teklif Uz.Gr.

Kabul  F.Yön.Kur.

Başlangıç Tarihi

:

 

01.05.2003

 

 

Süresi

:

 

2 yıl  (24 ay)

 

 

( x ) Münferit Araştırma, Yüksek Lisans, Doktora Tezi.

(EK:1 Devamı)

I- PROJE BÜTÇESİ                                                                                                                                           (Milyon TL)

200 Seyahat Masrafları

Yönetici

Uzman Gör.

Fon Yön.Kur.

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

Yurtiçi5Gün x 13TL x 2Kişi = 130 TL

 Uçak 107 x 2 x 2 = 428 TL                    Taksi = 142 TL (Yolluk)        

700

800

 

 

 

 

 

 

 

Yurtdışı.........Gün x ..........Tl.=.........TL

                      (Yolluk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILLARA GÖRE TOPLAM

700

800

 

 

 

 

 

 

 

200 TOPLAM =1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 Hizmet Alımları

       (Kiralama,Onarım,Taşıma,Ulaş-

        tırma, v.b harcamalar)

Yönetici

Uzman Gör.

Fon Yön.Kur.

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILLARA GÖRE TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 TOPLAM =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 Tüketim Malları ve Malz.Alımı

       (Yurtiçi veya Yurt Dışı olarak

         belirtilecek)     

Yönetici

Uzman Gör.

Fon Yön.Kur.

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

CD,  Yazıcı Kartuşu, Kağıt, Dosya…

  500

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılım Programları

  600

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Sayfası

  600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILLARA GÖRE TOPLAM

1700

 

 

 

 

 

 

 

 

400 TOPLAM =1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 Diğer Giderler (Demirbaşlar)

Yönetici

Uzman Gör.

Fon Yön.Kur.

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILLARA GÖRE TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 TOPLAM =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 Makine ve Teçhizat

     (Yurtiçi veya Yurtdışı olarak

         belirtiniz)                  

Yönetici

Uzman Gör.

Fon Yön.Kur.

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

Dijital Video Kamera ve Aksamı

  5100

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijital Fotoğraf Makinesi ve Aksamı

  5100

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeksiyon Cihazı ve Aksamı

  8500

 

 

 

 

 

 

 

 

Renkli Lazer Yazıcı

  2040

 

 

 

 

 

 

 

 

CD-Writer

    510

 

 

 

 

 

 

 

 

YILLARA GÖRE TOPLAM

21250

 

 

 

 

 

 

 

 

600 TOPLAM =21250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILLARA GÖRE GENEL TOPLAM

23650

800

 

 

 

 

 

 

 

                        GENEL TOPLAM =

24450

 

 

(EK:1 Devamı) 

PROJE İÇİN ÜNİVERSİTE DIŞINDAN SAĞLANMIŞ VEYA

SAĞLANACAK MALİ DESTEK

 

Bütçe Kalemi

Desteği Sağlayan

(Kuruluş / Kuruluşlar)

Miktar (TL)

100

 

 

 

 

200

 

 

 

 

300

 

 

 

 

400

 

 

 

 

500

 

 

 

 

600

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                  TOPLAM :

 

 

Toplam Bütçesi :                                                                     (Boş Bırakınız)

Teklif (Yönetici

Teklif (Uzman Gurup)

Kabul (Fon Yön.Kur.)

 

 

 

  

ÖZET  (In English )

        Bu projede; evlerde çöpe atılan ambalaj malzemeleri, her türlü meyve çekirdeği, kemik, karton kutular gibi artık - atık materyaller, kullanılamayacak; bozuk elektronik - mekanik alet ve ekipman, çocuk oyuncakları gibi materyaller öncelikle toplanıp temizlenecek, gruplandırılacaktır. Ayrıca satış mağazalarında resimleri ve video çekimleri yaılacaktır. Bu materyaller dijital ortama aktarıldıktan sonra film ve sunu haline getirilip CD’ye aktarılacaktır.

Toplanan bu materyalin öncelikle eğitim amaçlı olarak; etkinlik hazırlama ve laboratuar derslerinde, dijital ortamdaki film, resim ve hazırlanan sunuların materyal geliştirme derslerinde kullanımı amaçlanmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için orta öğretimde kullanılan eğitim ve öğretim malzeme listeleri ve resimleri – filmleri çekilerek projedeki materyallerle karşılaştırılıp proje materyalinin kullanılabilirliği ortaya konulacaktır

. Proje sonuçlandığında elde edilen veriler doğrultusunda; özellikle ambalaj malzemelerinin birinci kullanımından sonra, eğitim ve öğretime hizmet amacı ile ikincil veya üçüncül kullanıma uygun üretilmesi örneğin, deterjan, su, meşrubat, ambalaj kutuları...vb; oyuncak (lego, oyuncak bebek...), makroskobik-mikroskobik canlı ve cansız varlık şekilleri (doğayı tanımak ve oyuncak amaçlı), resim-heykel sanat eserleri, geometrik şekil, orta öğretim etkinlik, laboratuar ve uygulamalarında kullanılan araç ve gereçleri şeklinde tasarlanıp-üretimi konusunda üretici firmalara önerilerde bulunulacaktır. Ayrıca bunu teşvik etmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Çevre Bakanlığı gibi kuruluşlar ile yazışma ve görüşmeler yapılarak, görüş öneri ve destekleri istenerek bunların ışığında; eğitime ve çözüme yönelik olarak sunu CD’leri hazırlanacaktır.

A-PROJENİN AMACI   (In English)

Bu projenin genel amaçlarını başlıca 6 ana başlık altında toplamak mümkündür.

1.Artık- Atık ve bozuk malzeme - alet-ekipmanın eğitim ve öğretime kazandırılması.
2.Öğretmen adayı öğrencilerin bu materyallerin kullanılabileceği alanları belirleme konusunda zihinsel üreticiliklerini geliştirmek.
3. Değişik amaçlarla üretilen bu malzemelerin üretiminde; çevre korumanın yanı sıra, eğitim ve öğretime katkı faktörünün de
dikkate alınması amacıyla, bu malzemelerin üretiminde ilgili kuruluşlara teşvik edici yaptırımların önerilmesi.
4. Elde edilen tüm verilerin, sanal ortamda eğitim-öğretime hizmet etmek üzere;; sunu ve film CD’lerinin hazırlanması.
5. Gelecekte benzeri eğitim ve üretime yönelik çalışmalara özendirmek.
6. Bu tip malzemelere uygun; yeni ve uygulanabilir verimli etkinliklerin tasarlanması .
Yan amaç olarak, proje materyali toplanırken aynı zamanda; meyveler, tohumlar, ders aletlerinin tanıtımı ile ilgili ek bilgiler de toplanıp
hazırlanan resim, film ve CD lere eklenerek ileride eğitim-öğretim amaçlı olarak derslerde kullanılacaktır.

B- PROJENİN ÖNEMİ (InEnglish)

1.Çöpe giden malzemelere değerlendirilebilir artık-atık gözüyle bakılmasının sağlaması.
2.Gelecekte eğitim-öğretim ve üretime yönelik benzeri projelerin yapılmasına örnek teşkil etmesi.
3. Bu açıdan üretici zihniyete sahip öğretmen adayları yetiştirmek.
4.Doğrudan çöpe giden bu malzemelerin toplamı dikkate alındığında bunların geri dönüşümleri ile ülke ekonomisine yapılacak katkı.
5.Eğitim-öğretime düşük maliyetli materyal kazandırmak.

C-MATERYAL VE YÖNTEM

 Materyal (In English1

                Çalışmanın materyalini; kurutulmuş her türlü meyve, meyve tohumu ve çekirdeği, fındık, fıstık gibi çerez kabukları, ufak kemikler ile içindeki kullanıldıktan sonra atılan meyve suyu, süt, ilaç, konserve kutu ve şişeleri, deterjan ve şampuan kapları, karton-plastik ambalaj kutuları ve bozuk oyuncak, saat, CD, kullanılmayan anahtar, kalem ve bunun gibi malzemeler ve bunlara ait resimler oluşturacaktır.
                Bu materyalin dijital ortama aktarılmasında, Araştırma Olanakları bölümünde detayları verilen Proje yürütücüsüne ait bir adet masa üstü bilgisayar ve aksamı (CD writer, 3 adet farklı özellikte scanner ile adaptörleri, püskürtmeli yazıcı, UPS) ile bir adet diz üstü bilgisayar yanı sıra dijital video kamera ile fotoğraf makinesi kullanılacaktır.
                İnternetten, kütüphaneden, dijital fotoğraf makinesi, dijital video kamera ve scannerlardan elde edilen proje ile ilgili resim, grafik, film, bilgi vb. materyal projenin veri tabanını oluşturacaktır. Bu verilerden sunu hazırlamada değişik özellikteki bazı yazılım programlarından yararlanılacaktır.
                Dijital ortama aktarılan materyale ilişkin  bilgiler; ilgili kuruluşlarda sunu yapmak üzere, hazırlanan CD, CD-writer kullanılarak çoğaltılacak ve projenin materyali içinde yer alan projeksiyon cihazı ve perdesi yardımıyla projede yapılan işlerin aşama aşama gösterilme olanağı olacaktır.

 Yöntem
                  Proje çalışanlarının evlerinde ve çevreden topladıkları, materyal bölümünde belirtilen her türlü malzeme, öncelikle ayıklama, temizleme ve dezenfekte etme işlemine tabi tutulacaktır. Örneğin; tavuk kemikleri, her türlü meyve çekirdekleri ve tohumları öncelikle düdüklü tencerede kaynatılacak, daha sonra bulaşık makinesinde yıkanacaktır.  Bu işlemler ilgili cihazlar ile dijital ortama aktarılacak (dijital video kamera, dijital fotoğraf makinesi ..vb.) daha sonra da gruplandırılıp ambalajlanarak koruma altına alınacak ve her bir materyal için açılan dosyada materyalin numarası ve tanıtıcı özellikleri belirtilecektir.
                 
Bu konu ile ilgili olarak proje yürütücüsü tarafından 1,5 yıldan bu yana ön çalışma niteliğinde yaklaşık 300 dolayında  çeşitli materyal bu şekilde hazırlanarak dijital ortama aktarılmış, Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Materyal Geliştirme dersinde değerlendirilmiştir.
                 Projede, bazı materyallere ilişkin olarak market ve ders araçları yapım merkezleri ile laboratuarlardan alınacak olan dijital film ve resimler de aynı şekil de sınıflandırmaya tabi tutulacak her birisinin özgün özellikleri ve verilen kayıt numarası dosyalarına işlenecektir.
                 Toplanan bu veriler proje çalışanları tarafından kendi konuları açısından tek tek değerlendirilecek daha sonra tüm elemanlar birlikte değerlendirerek malzemenin dosyasına takdir edilen bilgiler kaydedilecektir. Değerlendirmede; örneğin saatin, bir sistem kavramını, örnek 2; meyve tohumları ve çekirdeklerin küme kavramını, örnek 3; bozuk anahtar ve kilidin enzim-substrat kavramını, örnek 4; CD’lerin daire ve çember kavramını, örnek 5; cam şişe ve şeffaf plastik şişelerin; sıvılarda  viskozite kavramını izah etmede , örnek 6; deterjan ve şampuan ambalaj malzemelerinin renk kavramı yada geometrik şekillerle ilgili kavramları anlatmada kullanılması şeklinde bir mantık yürütülecektir.
                 Materyal Geliştirme Dersi’nde bu şekilde mantık yürütülerek  öğrencilerin zihinsel üreticiliklerini geliştirmek için uygulama ve etkinlikler ile fikir üretmeleri teşvik edilecektir.

                Elde edilen bu veriler, hazırlanan sunular ve filmler, proje çalışanları tarafından Türk Standartları Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı, bazı üniversiteler, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,  Çevre Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü gibi kuruluşlardaki uzman kişilere takdim edilerek görüşleri alınacak ve bu doğrultuda üretilecek malzemenin eğitime hizmet edecek şekilde üretimini teşvik etmek ve tanıtmak için, hazırlanan sunular, filmler ile birlikte kesin rapor hazırlanacaktır.

 

D-ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Biyoloji, Kimya Ana Bilim Dalları ile İlköğretim Fen Bilgisi laboratuar olanakları ile mevcut malzemeleri, İlköğretim Matematik Ana Bilim Dalı’nın uygulama sınıfındaki materyaller çalışmamızda yararlanacağımız mevcut olanaklardır.

Bunun yanı sıra, proje yürütücüsü Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ’un kendisine ait;

  1. Biri; Pentium III 650 MHz DELL Diz üstü,

  2. Diğeri, Pentium II 450 MHz 384 Ram HP masa üstü olmak üzere 2 adet bilgisayar,

  3. Masa üstü bilgisayara ait HP M700 0.26mm monitör,

  4. HP 6200 C scanner ve dia aparatı,

  5. HP 5500 C scanner ile pozitif (film), negatif (dia) ve fotoğraf aparatı,

  6. HP 3500 C scanner resim tarayıcı,

  7. Patenti Yürütücüye  ait 3 boyutlu cisimleri tarayıcı  Işık Kutusu Aparatı,

  8. Sanal ortamda kullanılabilecek çeşitli sunu programları, örneğin; Adobe Photo

Business Edition, HP Albüm, fotoğraf ve görüntü yazılımı, FilipAlbüm Professional, çeşitli tarama motorları ve bazı Microsoft sanal ürünleri çalışmada kullanılmak üzere mevcut bulunmaktadır. 

E-ÇALIŞMA PLANI

 Projenin; % 50’sini yürütücünün, % 50’sini ise yardımcı araştırmacıların gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

Proje Süresi; 24 ay olarak planlanmıştır.

Başlama Zamanı; Mayıs 2003 olarak düşünülmektedir

İlk Rapor döneminde; toplanan kaynaklar, materyaller ve araştırmaya katkıları konusunda veri bildirim listesi yazılı ve  CD’de hazırlanarak verilecektir.

İkinci Rapor döneminde; materyallerin dosyalanması ve proje elemanlarınca ferdi ve grup değerlendirmesi ile ilgili bilgiler sunulacaktır.

 Üçüncü rapor dönemimde ilgili kurum ve kuruluşlardaki kişilerin görüşlerine  sunmak üzere hazırlanan sunu ve filmlerle; proje hakkında bilgi verilecektir.

Son Rapor döneminde ise; projenin amaçları bölümünde belirtilen görüşler doğrultusunda kesin rapor verilecektir. Proje materyalleri ve ilgili kuruluşlardan edinilen bilgiler doğrultusunda konu ile ilgili elde edilen sonuçlar, öneriler ve sunular (CD’lere kayıtlı) rapora eklenecektir.

 

 YARDIMCI   BİLGİLER  

A-Konuyla İlgili Çalışmalar ve Kaynak Listesi

                 Konu ile ilgili olarak, internetten Copernic, Altavista ve Google gibi tarama motorlarına; Türkçe; “ev, artık, atık, öğretim, kullanmak, etkinlik, ambalaj, tohum” ve İngilizce; “home, residue, waste, teaching, to use, strategy, activity, packing, seed” gibi anahtar kelimeler; tarama motorları kurallarına uygun olarak ikili yada çoklu mantıklı gruplar halinde yazılarak internetten arama yaptırılmıştır. Bulunan yaklaşık 800 web sayfasından konuyla yakın ilgili olan web adreslerine girilmiş, fakat edinilen bilgiler, çoğunlukla çevre ve doğal döngüyle atık malzemelerin ilişkisi konuları ile ilgili bulunmuştur. Bunlar; örneğin, atık su  ve atık suların kaynak sularına etkisi ile ilgili makale, bildiri, sempozyum ve konferanslarla ilgili web sayfalarıdır. Kütüphane ve dergilerden konuyla doğrudan ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır.

 

B-Önceki Projeler
1. Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ;Proje Yürütücüsü (Project Administration )

Biten Projeler;
             
Demirkuş ve ark., Van Endemikleri Projesi;  Van Valiliği ve  İl Çevre Müdürlüğü Destekl, 2002.
             
Kaya, A., Uzundere (Kaargapazarı Dağları, Erzurum) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TBAG AY/48.
             Aziret, A., Baskil (Elazığ) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TBAG AY/48.
             
Karakısa, İ., Dibek Dağları (Kahramanmaraş) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TBAG AY/48.
             Van ve Çevresi Geofitleri Üzerine Bir Araştıma .YYÜ  ARAŞTIRMA  FONU PROJE NO:97-EF-030. (Yardımcı Araştırıcı)
             
Gürlek, M., Orta Öğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam ÇözümlemeTabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması YYÜ               ARAŞTIRMA  FONU  PROJE NO: 2001-EF-042
             Fırat, M., Bahçesaray (Van) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, YYÜ  ARAŞTIRMA  FONU  PROJE NO: 1999-EF-080
             Türkiye’nin Kekik Türleri Üzerine Bir Araştırma (TÜBİTAK Projesi)
             
Artos Dağı Florası (Gevaş Kaymakamlığı ve YYÜ ARAŞTIRMA FONU destekli)
             
Van Gölü Adalarının Florası YYÜ  Araştırma  Fonu  Proje No. EF.
            
 Gevaş/Van Ekolojik Koşullarında Ters Lale (F.imperialis) Üretimi (Gevaş Kaymakamlığı ve YYÜ ARAŞTIRMA FONU destekli).(projelerde yardımcı)
             İlk Öğretimde;  Kök, Gövde, Yaprak ve Çiçek Kavramlarıyla İlgili Bazı Etkinliklerin Geliştirilmesi
            

 Devam Eden Projeler;
             Fen Bilgisinde Önemli Kavramlarla İlgili Somut Materyal Geliştirme (Yardımcı Araştırmacı).
          

             
Etkinlikler:
            YÖK-Dünya Bankası  Projesi Çerçevesinde, Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Kursları, Fen  Bilgisi Kursları; İzzet Baysal Üniversitesi,  Temmuz,1996, Atatürk              Üniversitesi Eğitim Fakültesi , Yaz Dönemi, Temmuz 1999,

 

BİLİMSEL YAYINLAR:        

 DEMİRKUŞ, N., ERİK, S., 1985. Two New Taxa for the Flora of Turkey, Doğa Bilim Dergisi, A2, 9, l, 48-50
            
ERİK, S., DEMİRKUŞ, N., 1986. Contributions to the Flora of Turkey Doğa Tr. J.Bio.10,1,100-105.
            ERİK, S., DEMİRKUŞ, N., 1988. Türkiye Florasındaki Bazı Bitkiler İçin Yeni YayılışAlanları, Doğa Türk Botanik Derg.12, 3 224-233.
            
ERİK,  S., DEMİRKUŞ, N., 1998. New Species from N.E:  Turkey Chaerophyllum posofianum (Apiaceae) and Vicia erzuırumica (Fabaceae). Wildenowia, 28,             151-156.
            
DEMİRKUŞ, N., 1990, Two New Taxa for the Flora of Turkey, Doğa Tr.J.of Botany, 15, 71-74
            
DEMİRKUŞ, N.,1990. Two New Taxa for the Flora of Turkey, Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, Vol:19, p.1-6
            
DEMİRKUŞ, N., 1991. Çiçek Dağı ve Çevresi (Posof/Kars) Florası Üzerine Bir Araştırma, Orman ve Av Dergisi, 66, 2, 8-21
            
DEMİRKUŞ, N., ERİK, S.,1994. Çiçek Dağı (Ulgar) ve Çevresinin Florası Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimler Dergisi, Seri A ve C, 15,             1-47.
            
DEMİRKUŞ, N.,1995. Two New Taxa  for  the Flora of Turkey. Hacettepe Bulletin  of Natural Sciences and Engineering, Vol.24, p. 9-14.
            DEMİRKUŞ, N.,1996. Contributions to the Flora of Northeast Anatolia, YYÜ Journal of Education. Vol.1 no 2. 103-127
            
KAYA, A., DEMİRKUŞ, N.,1997. A Researh on the Flora of Uzundere (Kargapazarı Mountains Erzurum) and its Surroundings, Hacettepe Bulletin of Natural             Sciences and Engineering Vol: 27,  p.26 – 66.
            
DEMİRKUŞ, N.,1998. Ardahan İlinin Bitkisel Potansiyeli ile Tarım ve hayvancılıkla ilişkisi. Ardahan İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri. İktisadi Araştırmalar             Vakfı Yayın No 1998/141, Sf. 144-147, İstanbul.
            
DEMİRKUŞ, N., KAYA, A., 1999. Contributions  to the Flora of East Anatolia. Ot Sistematik Dergisi.6, 1, 1-12.
            
DEMİRKUŞ, N.,1999. Fen Bilgisi Öğretim Yöntemleri ve Uygulamalarının Verimli Hale Getirilmesi. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 8-10             Mart 1999 İzmir. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11 (1999) 414-425.
            
KARAKISA, İ., DEMİRKUŞ, N. 1999. A Research on the Flora of Dibek Mountains and its Surrounding. Ot Sistematik Dergisi (Yayına kabul edildi).
            
DEMİRKUŞ, N., M. KOYUNCU, M. GÜL, 2000. The Endemic Plants of Van Province. Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress, 16-18.05.2000. Plants             of the Balkan Penisula: into the next Millennium, Vol.1, 163-170, Istanbul University, Turkey.
            
KOYUNCU, M., N. DEMİRKUŞ, 2000. Van Çevresi Geofitleri. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi “Uluslararası Katılımlı” 05-09.09.2000. Ankara Üniv. Fen Fak. Biyoloji             Bölümü, Ankara-Türkiye (Basımda).
            DEMİRKUŞ, N., 2001. Tarayıcının (scanner) Özelliğine Bağlı Olarak Resim, Hareketsiz Cisim ve Varlıkların Görüntülerini Bilgisayara Aktarma Cihazı. Buluş             Tasnif Sınıfı: H04N, Buluş Müracaat No: TR 2000 01807 A2, Türk Patent Enstitüsü, Resmi Patent Bülteni, 2001/64, Yayın Tarihi: 22.10.2001, sf. 171, Ankara.            (2002 yılı itibariyle A sınıfından  Patenti alınmış durumdadır.)         

2. Yard.Doç. Dr. Ahmet SELÇUK (Proje Yardımcısı)

3.Öğr. Gör. Mesut GÜL

4.Öğr. Gör. Özdemir KARABAY

5.Rıdvan ELMAS

6. M.Yaşar HAN

 

BİLİMSEL YAYINLAR:

   C-Proje Süresi ve Bütçe

 Projede öngörülen 24 aylık sürenin ilk döneminde materyal toplama, toplanan materyalin dijital ortama aktarımı gerçekleştirilecektir. Projedeki yolluk harcama kaleminin bir kısmı Ders Araç ve Gereçleri Yapım Merkezin de proje ile ilgili veri toplamak amacıyla ANKARA’ya gitmek üzere bu aşamada kullanılacaktır.

                Oluşturulan verilerin kaydedilmesi için CD writer, Lazer yazıcı ve sarf malzemeleri projenin ikinci aşamasında kullanılacaktır. Aynı zamanda ilgili kuruluşlara projede elde edilen verilerin sunulması  ve eğitim amaçlı kullanılacak olan soft program, projeksiyon cihazı ve aparatları alımı ile yolluk harcamasının geri kalan kısmı projenin bu aşamasında yapılacaktır.

Son aşamada ise çalışmanın değerlendirilmesi, web sayfasının ve kesin raporun hazırlanması söz konusu olacaktır.

 

200 Seyahat Masrafları 

Bu harcama kalemi iki yıla dağıtılmıştır.

 Birinci yıl Ankara’ya gidiş dönüş 1 kez iki kişi uçak bileti; (2 x 107.000.000 x 2 = 428.000.000), her seferinde 5’er günlük gündelik;(2 x 5 x 13.000.000 = 130.000.000) ve şehir içi ulaşımı da dahil edildiğinde yaklaşık toplam 700.000.000.- TL lık harcama öngörülmüştür.

 Birinci yılda: Milli Eğitim Ders Araç ve Gereçleri Yapım Merkezin de proje ile ilgili veri toplamak, ayrıca toplanan proje verilerini; ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişilere sunmak  ve  projenin hazırlanması konusundaki görüşlerini almak  amacıyla ANKARA’ya gidilecek.

İkinci yıl; yine hazırlanan sunu, film ve verilerin tümünü uzman kişilere sunmak ve  son eleştirilerini almak amacıyla ANKARA’ ya gidilecek. Yapılacak olan harcama kalemine gelecek olan olası zamlar göz önünde bulundurularak 800.000.000.- TL lık bir harcama öngörülmüştür. İki yılın toplamı olarak bu harcama kaleminde 1500.000.000 TL ödenek istenmektedir.

 

400 Tüketim Malları ve Malzeme Alımları

 Hazırlanan sunu ve filmlerin kaydedilmesi için kullanılmak üzere CD, çekilen fotoğrafların basımı için özel kağıt ve yazıcı kartuşu, araştırma materyallerinin her biri için açılacak olan dosya ve bunların konulacağı klasör vb. alımında harcanmak üzere yaklaşık 500.000.000.-TL lık harcama öngörülmektedir.

Araştırma materyaline ilişkin sunu ve filmlerin hazırlanmasında kullanılmak üzere alınması öngörülen yazılım programları alımı için 600.000.000.-TL lık ödenek istenecektir.

Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra projenin yöntemleri, uygulamaları ve sonuçlarından çok sayıda kişinin yararlanmasını sağlamak amacıyla; Web sayfası hazırlanması öngörülmüş olup bu amaçla yapılacak harcamanın 600.000.000.-TL dolayında olacağı tahmin edilmektedir.

Dolayısıyla bu harcama kaleminde kullanılmak üzere toplam 1.700.000.000.-TL lık ödenek istenecektir. Harcamalar 1. yılda yapılacaktır.

 500 Diğer Giderler

600 Makine ve Teçhizat

 Bu harcama kaleminde, araştırma materyalinin;

a.        Hazırlık aşamasında yapılan işlerin görüntülenmesi ve materyal toplanması için ör:

evsel atıkların toplanması, hazırlığı, dezenfekte edilmesi, ders aletlerinin çalışma şekillerinin görüntülenmesi, marketlerdeki ilgili ürünlerin  toplu, grup ve tekli değişik açılardan çekimleri, eğitim ve projedeki mantığın akıcı ve anlaşılır olması için kullanılacak olan dijital video kamera ve aksamı alımına harcanmak üzere (yaklaşık 3000 $) yaklaşık 5.100.000.000.-TL lık,

b.         Tüm materyallere ait sunuların hazırlanması amacıyla; fotoğraflarının çekilerek

bilgisayara aktarılması için dijital fotoğraf makinesi ve aksamı alımına harcanmak üzere (yaklaşık 3000 $) yaklaşık 5.100.000.000.- TL lık,

c.        Hazırlanan film ve sunuların uygulama eğitim alanlarına aktarılması, ilgili

kuruluşlara tanıtım  gösterimi için projeksiyon cihazı ve aparatları alımı için(yaklaşık 5000 $) yaklaşık 8.500.000.000 TL lık,

d. Materyal Geliştirme Dersinde, 3 boyutlu proje materyalinin değerlendirilmesi ve yeniden tasarımı hakkında öğrencilerle etkileşimli olarak görüşlerinin alınması için kullanılacak olan sunu kamerasının yaklaşık değeri; 1200 Euro + KDV(2600.000.000 TL),

e. Hazırlanan sunu ve filmlerin ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişilere sunu gönderilmesi ve tüm proje verilerinin dijital otama aktarılması amacıyla CD kaydının yapımında kullanılmak üzere CD-writer alımına harcanmak üzere (yaklaşık 300 $) yaklaşık 510.000.000.-TL lık

Bu harcama kalemi için;

TOPLAM = 21.250.000.000.-TL lık ödenek istenmektedir. Harcamaların 1. yılda yapımı söz konusudur.

Tüm fasıllarda yapılacak toplam harcama; 24450.000.000  TL olarak hesaplanmıştır.

 

 

D-Hakem Listesi
        1. Prof. Dr. Ayşe BOŞGELMEZ

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Ekoloji ABD) Beytepe ANKARA

        2. Prof. Dr. Ender YURDAKULOL

ANKARA Üniversitesi Fen Fakültesi Bitki  Sosyolojisi ve Ekoloji ABD Beşevler ANKARA

        3. Prof. Dr. Gülendam TÜMEN

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fak. Biyoloji Eğitimi ABD BALIKESİR

        4.Prof. Dr. Hüseyin ALKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi , Buca Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi ABD,Buca/ İZMİR.

        5.Prof. Dr. Teoman  KESERCİOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi , Buca Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi ABD, Buca/İZMİR.

        6.Prof. Dr. Leman  TARHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi , Buca Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi ABD, Buca/İZMİR.