T.C. BAŞBAKANLIK

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

MÜSTEŞARLIĞI

PROJE TÜRÜ

ð Temel Araştırma  X Uygulamalı Araştırma  ðTeknoloji Geliştirme ð Araştirma Altyapısı ðBilim İnsanı Yetiştirme ðSosyal Araştırma

 

ÜNİVERSİTELERE AİT İLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ BAŞVURU FORMU - 2006

1.  PROJE BAŞLIĞI :   Fen Bilgisinde Önemli Kavramlarla İlgili Somut Materyal Geliştirme

 

 

2. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Öğretim, Eğitim, Fen, Materyal, Biyoloji, Fizik, Kimya, Kullanmak, Kullanım

3a.PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ  Atilla TEMUR

 

3c. ADRES :

YYÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim  Bölümü 65080 Zeve      Kampusu/  VAN

 

3b. ÜNVAN Yrd. Doç.Dr.

3d. İLETIŞIM BILGILERI

3e. TARİH

31.05.2005

3f. İMZA

Tel : (   )               

Faks: ( x  ) 

E-Posta: temurat@yahoo.com

 

4. PROJEYİ ÖNEREN KURULUŞ :Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

5.  PROJE SÜRESİ (AY)

24

6a. TOPLAM PROJE MALİYETİ (YTL)

6b.İSTENİLEN DESTEK MİKTARI  (YTL)

6c.ONAYLANAN DESTEK MİKTARI (YTL) (Boş Bırakınız)

48150 YTL

48150 YTL

48150 YTL 

7.PROJEYLE İLGİLİ OLARAK BAŞKA BİR KURUMDAN DESTEK İSTENDİ Mİ? HANGİ KURUMDAN?

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU

8. PROJE ÖZETİ  Projenin kapsamı, amacı, hedefleri ve elde edilecek ekonomik, sosyal ve bilimsel faydaları belirtiniz. Araştırma yöntemini özetleyiniz, yenilik ve ticari potansiyelini tartışınız. Projenin desteklenmesi durumunda bu özet kamuya açılacağından gizli ve fikri mülkiyet hakkı bulunan bilgilere yer verilmemelidir. ( Kutuya sığacak şekilde doldurunuz)

Bu çalışmada, Fizik, Kimya, Biyoloji ile ilgili önemli  kavramlarının doğru ve kusursuz  algılanması ve öğrenilmesi amacıyla, her kavram için en uygun  materyallerle eşleştirilecektir. Seçilen materyalin özelliklerinin yanı sıra,  aynı materyalin üzerinde gösterilebilecek veya tanımlanabilecek kavramların sayısı ve özellikleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Kısaca kavramın özelliğine bağlı olarak; hangi materyal veya materyallerin, seçileceğini, materyal seçme kriterleri dikkate alınarak yapılacaktır. Gerekli durumlarda bir kavram için tek veya çok örnek sunma ilkesine uyulacaktır. Fen bilgisi derslerinde okutulan  Fizik, Kimya ve  Biyoloji ilgili, Fen bilgisi kitaplarında adı geçen kavramlara öncelik tanınacaktır.Bu kavramlarla ilgili materyaller aşağıdaki kaynaklardan sağlanacaktır.

1- Doğadan toplanan materyaller; Örneğin  bitki,hayvan örnekleri, resim ve filmler (Projenin giderleride belirtilen; dijital fotoğraf makinası, video kamera, tarayıcılar  kullanılacaktır.) toplanacaktır.

2-Yapay ortamdan toplanan materyaller; Sanayi, eğitim kurum-kuruluşları, fabrikalar vb.. aldığımız sanayi malları, Cd ler, filmler ve  kitap kütüphane bilgileri  (Projenin giderlerinde belirtilen; dijital fotoğraf makinesi, video kamera, tarayıcılar kullanılacaktır) toplanacaktır.

3-Kişisel ve kurumsal kaynaklarda olabilir; Uzman kişi ve kuruluşlardan bilgi temini.

4-Kendimiz üretebiliriz.Ör. okul içindeki faaliyetin bilgi toplamak, sanal ortamda,  sunu slayt, animasyon - simülasyon ve gösteri hazırlamak., (Microsoft ürünleri, FlipPublisher1, UleadVideo7, 3DMax vb programları kullanılacaktır)Televizyondan bilgisayara kayıt yapılacaktır.

5-Sanal Kaynaklar; Copernic. Google, AltaVista vb. arama motorları kullanılarak; internetten bilgi arama kurallarına uygun olarak konuyla ilgili bilgi toplanacaktır. Dijital ortamdaki dergi, kitap, resimlerden, belgesellerden ve filmlerden  yararlanılacaktır.

         Bu konuyla ilgili kaynaklardan toplanan materyaller: gerektiğinde; scanner taranarak bilgisayar ortamına aktarılacaktır. Diğer taraftan  dijital fotoğraf makinesiyle ve video kamerayla çekilen filmler, bilgi tarama motorlarıyla  internetten  indirilen görüntüler, sanal araçlar(PhilipAlbüm, 3Dmax, Adobe Premier, Ulead Video 7 ,Power- point ve diğer mikrosoft ürünleri ) kullanılarak, amaca uygun rötuş, açıklayıcı yazılar- ve düzenleme yapılacaktır. Projöktör sunumu yardımıyla da hazırlanan sunular  uygulamaya konulacaktır.

Daha sonra bu kavram-isimleri en doğru ifadelerle temsil eden materyallerin seçimi, proje elemanlarınca materyal değerlendirme kriterlerine göre  yapılacaktır.

Bunun sonucunda: Fen Bilgisi görsel kavram-isim tanım havuzu oluşturulacaktır.

 Sanal araçlar kullanılarak: Fen Bilgisi kavramlarına ait bir Dijital Kitap hazırlanacaktır.

Bu yöntemde; bir  materyali ilk öğretim için takdim ederken üzerinde bulunması gereken isim ve kavramlarının sayısı az ve basittir. Aynı materyal; orta öğretim, yüksek öğretime doğru gidildikçe üzerinde gösterilen kavram ve isim sayısı artacaktır. Böylece  seçilen bir materyal  çok amaçlı kullanılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PROJEYİ ÖNEREN VE DESTEKLEYEN KURULUŞLAR (Fazla ise liste ekte verilmelidir)

ÖNEREN KURULUŞ

YETKİLİNİN ADI - SOYADI

ÜNVANI (Üniversiteler için Rektör/Rektör Yrd)

TARİH

İMZA

YYÜ.EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

31.05.2005

 

TELEFON : (   )

FAX: (  x ) 0432 2251368

E-POSTA: temurat@yahoo.com

DESTEKLEYEN KURULUŞ ADI

YETKİLİNİN ADI-SOYADI

ÜNVANI

TARİH

İMZA

 

 

 

 

 

TELEFON :

FAX:

E-POSTA:

DESTEKLEYEN KURULUŞ ADI

YETKİLİNİN ADI-SOYADI

ÜNVANI

TARİH

İMZA

 

 

 

 

 

TELEFON :

FAX:

E-POSTA:

DESTEKLEYEN KURULUŞ ADI

YETKİLİNİN ADI-SOYADI

ÜNVANI

TARİH

İMZA

 

 

 

 

 

TELEFON :

FAX:

E-POSTA:

DESTEKLEYEN KURULUŞ ADI

YETKİLİNİN ADI-SOYADI

ÜNVANI

TARİH

İMZA

 

 

 

 

 

TELEFON :

FAX:

E-POSTA:

 

10. PROJE EKİBİ (Yardımcı Araştırmacı ve Personel Dahil)

ADI-SOYADI

KURUMU

GÖREV/ÜNVAN

TELEFON

E-POSTA

İMZA

Atilla TEMUR

 

Eğitimi  Fakültesi

Yrd.Doç. Dr.

0432 2251369

temurat@yahoo.com

 

Nasip DEMİRKUŞ

 

Eğitimi  Fakültesi

Doç.Dr

0432 2251369

nasip@hotmail.com

 

Zeynal BOYNUKARA

 

Eğitimi  Fakültesi

Yrd.Doç. Dr.

0432 2251369

 

 

Hasan GENÇ

Eğitimi  Fakültesi

Yrd.Doç. Dr.

0432 2251369

 

 

Hasan BAKIRCI

Eğitimi  Fakültesi

Arş.Gör.

0432 2251369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.GENEL BİLGİLER : A-Konuyla İlgili  Yapılan Çalışmalar ve Kaynak Listesi

                Konu ile ilgili olarak, internetten Copernic, Altavista ve Google gibi tarama motorlarına; Türkçe; “fen bilgisi öğretimi, biyoloji, kimya, fizik, kavram, öğretim, sayısal, sanal, materyal geliştirme” ve İngilizce; science teaching, biology, chemistry, physics, concept, teaching, digital, virtual, material development” gibi anahtar kelimeler; 16.11.2004-17.12.2004 tarihleri, arasındaki ilgili web adresleri, tarama motorları kurallarına uygun olarak; yukarıdaki kavramlar,  ikili yada çoklu mantıklı gruplar halinde yazılarak internetten arama yapılmıştır. Bulunan yaklaşık 200 web sayfasından konuyla yakın ilgili olan web adreslerine girilmiş, edinilen bilgiler (aşağıda listelenen  web adresleri), çoğunlukla branşlar, (fizik, kimya biyoloji) kavram tanımları, kavramların doğru algılanması ve pekişmesi ile ilgili olduğu görülmüştür. Projede belirtilen fen bilgisi kavramlarına uygun  sanal ve gerçek  materyal üretmekle direkt ilişkili olan  web adresine rastlanmamıştır.

 Proje konusu ile ilgili bazı Web adresleri aşağıdadır;

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/

http://educ.queensu.ca/~science/

http://www.ouhk.edu.hk/cridal/misc/okebukola.htm

http://www.teach-nology.com/ideas/subjects/science/1/

http://www.nsdc.org/midbook/foundation.pdf

http://www.rsc.org/pdf/uchemed/papers/2000/41_hutchinson.pdf

http://gse.gmu.edu/centersoffices/crest/about.htm

http://www.kidsource.com/education/science.gifted.html

http://www.nul.ls/faculties/education/dept_scie.htm

http://www.utc.edu/Administrati/WalkerTeachinResoureCenter/FacultyDevelopment/ConceptMapping/

http://www.pages.drexel.edu/~fh25/main/Scholarly/aect2000_science_dl.htm

http://www.cellbioed.org/articles/vol2no4/article.cfm?articleID=71

http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/instruct/4mat.html

http://lsc-net.terc.edu/do.cfm/conference_material/6877/show/use_set-oth_pres

http://www.science-class.net/data_collection_technology.htm

http://www.symbion.ki.ku.dk/phd/kathrine_k_eriksen/project.htm

Basılı kaynaklardan edinilen bilgiler (aşağıda listelenen kaynaklar) genellikle kavram ağları, kavram haritaları, anlam çözümleme tabloları ve kavram tanımlarıyla ilgili bilgileri içermektedir. Ayrıca çok sayıda fen bilgisi kitaplarında kavram tanımlarıyla ilgili teorik bilgi bulunmaktadır. Ancak kavramlarla ilgili görsel materyaller yeterli değildir.

 12. ÖZGÜN DEĞER

Projenin bilimsel önemini dört ana başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar;

1.        Doğal ve sanal ortamlardaki materyalleri ilişkilendirerek, uygulamaya yönelik öğrencilere beceri kazandırmak ve kaynak veri oluşturmak.

2.        Düşük maliyetli ve kaliteli ders materyali geliştirmek.

3.        Fen bilgisi anabilim dalına uygulamaya yönelik ders araç ve gereci kazandırmak

4.        Benzeri projelerin, diğer alanlarda da uygulanmasına ve ders materyali geliştirmeye örnek oluşturmak.

5.        Fen Bilgisi Sanal ve Gerçek Materyal Hazırlama Odasının uygulamaya konması ve örnek teşkil etmesi.

Bu projenin genel amaçlarını on üç ana başlık altında toplamak mümkündür.

1.       Fen Bilgisi ile ilgili kavramların daha doğru öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

2.       Öğretimde kavramların doğru anlaşılması, öğrenilmesi, değerlendirmesi, uygulanması ve işlemesine yönelik yöntem geliştirmek.

3.       Toplanan verileri daha ekonomik olan sanal ortamda kullanılabilir hale getirip, Dijital Fen Bilgisi Kavram Kitap CD si hazırlamak.

4.       Gelecekte yapılabilecek benzeri eğitim-öğretim çalışmaları için veri kaynağı oluşturmak

ve bu konuda çalışma yapanları yönlendirebilmek.

5.       Doğal ve sanal materyal geliştirme yöntemine yönelik çalışmalara örnek teşkil etmek.

6.       Bilgisayar ortamında öğretim amaçlı ders materyali ve yöntemleri geliştirmek

7.       Ders materyali seçiminde yeni yöntem geliştirmek

8.       Alınan cihazlar Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi anabilim dalında kullanılacaktır.

9.       Çok sayıda tarayıcı (scanner) (8-10) alınarak, sanal ortama materyal aktarma ve ders materyali hazırlama uygulamaları yaptırılacaktır.

10. Bütün yapılan bu çalışmalardan diğer Üniversitelerin yararlanması için Anabilim Dalı Web      Sayfasına aktarılacaktır.

11. Alınan alet ve ekipmanlarla “Fen Bilgisi Materyal Hazırlama Odası” oluşturmak. Buna ilave olarak; öğrencilere fen bilgisi kavramalarına uygun gerçek ve sanal ders materyali üretmeyi uygulamalı olarak yaptırmaktır. 

12. Öğrencilere uygulamada hazırlatılan sanal ve gerçek materyalin fazlası okullarında kullanmak üzere kendilerine verilecektir.

 13. Proje  sonunda daha kaliteli görsel ve işitsel sanal ders materyali elde edilmiş olacak

MATERYAL VE YÖNTEM :

Materyal

Fen bilgisi kavramları ile ilgili olarak projede görev alan her araştırmacının elinde bulunan mevcut materyaller (preparat, fotoğraf, kuru ve taze biyolojik materyaller, fizik ve kimya ile ilgili materyaller) veri havuzuna aktarılacaktır.

Proje ile ilgili araç-gereçler ilk dönemde alındıktan sonra öğrenci uygulamalarında, laboratuarlardan ve doğadan toplanan-hazırlanan materyaller uygun yöntemlerle dijital ortama aktarılarak veri havuzu genişletilecektir.

Projede görev alan araştırmacılar kendi branşları ile ilgili kavramları yabancı dillerde sanal bilgi tarama motorlarını kullanarak, veri havuzu zenginleştirilecektir.

Gerekirse çeşitli kurum-kuruluş ve internetten fen bilgisi kavramlarını ilgilendiren eğitim araç ve gereçleri ile ilgili veriler toplanacaktır.

Her öğretim üyesi branşı ile ilgili tespit ettiği kavramaları öğrencilere sunu ödevi olarak verecektir. Ancak öğrencilerin internetten ve diğer ortamlardan bu bilgilere nasıl ulaşılacağı yöntemleri uygulamalı olarak gösterilecektir. Toplanan bilgiler veri havuzuna aktarılacaktır.

 

 

13. YÖNTEM

Materyal kısmında belirtilen yöntemle materyaller havuzda biriktirilecektir.

Toplanan materyallerde, uygun sanal programların (Adobe Photoshop, PhilipAlbüm, 3Dmax, Adobe Premier, Ulead Video 7, Power-point ve diğer mikrosoft ürünleri) deneme veya satın alınan sürümleri kullanılarak amaca uygun rötuş ve düzenlemeler yapılacaktır.

Proje araştırmacıları bir araya gelerek; materyal geliştirme kriterlerini dikkate alarak, her kavram için en uygun eşleştirme ve ilişkilendirme yapacaklardır.

Projenin başlangıcından itibaren Anabilim dalı web sayfasında proje taslağı üzerinde alınan malzemeler, yapılan işler, her aşamada aktifleştirilerek web sayfasında izlenmesi mümkün hale getirilecektir. Örnek; http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/proje/atik/index.htm

Son aşamada; bu araştırma sonucunda elde edilen bütün kavramlar alfabetik ve konulara göre dizayn edilerek, PhilipAlbüm Pro ile sanal fen bilgisi kavramları CD’si (sanal kitabı) hazırlanarak kesin raporla birlikte araştırma fonuna takdim edilecektir. 

14. YÖNTEM DÜZENİ

Projenin; % 20’sini yürütücünün, % 20’şer de yardımcı araştırmacının (%80) gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

15.ARAŞTIRMA OLANAKLARI : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen bilgisi laboratuarında 15 mikroskop, 1 adet 80 ekran televizyon, tepegöz, Terazi, Su Banyosu, Distilasyon, Düzeneği, Santrifüj, Isıtıcı, Termometre, Beher, Erlen, Deney tüpü, Pipet, Ayırma hunisi, Piset, Kıskaç, Pens,  Spatül  Optik takımları (5 adet) , Güç kaynakları (10 adet ), Eşit kollu terazi (2 adet) vardır.

Ayrıca, aşağıdaki sanal programlar Anabilim dalımızda mevcut olup, proje elemanlarınca etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Adobe Photo Delux Business Edition, HP Albüm, fotoğraf ve görüntü yazılımı, Filip Albüm Professional, çeşitli tarama motorları ve bazı Microsoft sanal ürünleri çalışmada kullanılmak üzere mevcut bulunmaktadır.

16. ÇALIŞMA TAKVİMİ

 Proje Süresi; 24 ay olarak planlanmıştır.

 ilk döneminde (15 Ekim 2005-15 Şubat 2006) projede kullanılacak tüm malzemelerin alımı gerçekleştirilecek ve proje ile ilgili ön çalışma yapılacaktır. Bu dönemde, sanal ve medya ortamında toplanan materyallerin dijital ortama aktarımı gerçekleştirilip, değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, arazide toplanacak materyaller belirlenecektir. Gereksinim duyulan materyallerin toplanacağı çalışma alanları ve tarihleri belirlenecektir.

 İkinci döneminde (15 Şubat-15 Temmuz 2006) Proje materyalleri; ilgili kaynaklardan ve araziden toplanarak teşhis edilecektir. Bu materyallerin listesi, dosyalanması ve proje elemanlarınca değerlendirmesi ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu dönemde 30 gün Arazi çalışması yapılacaktır (makroskobik ve mikroskopik biyolojik  materyal toplanması) buna paralel olarak, ilk dönem ve bu dönemde toplanan materyallerin: resim, film, görüntülerden (scannerdan) elde edilen verilerin; grafik ve film programlarında rötuşları yapılacaktır. Gerçek materyallerde kurutma ve saklama tekniklerine uygun işlemlerden geçirilerek muhafaza edilecektir. Bunlara bağlı olarak kavramlarla ilgili tanımlar yapılacaktır. Gerekirse yeni kavramlar üretilecektir. Düzenlenmiş materyal hazırlama yardımcı programları kullanılarak  Dijital Fen Bilgisi Kavram Kitabı hazırlanmaya başlanacaktır. Aynı zamanda doğadan materyal toplanması amacıyla çıkılacak arazinin  yolluk harcaması, web sayfasının hazırlanması projenin bu aşamasında yapılacaktır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için projede ön görülen, teçhizattan: fotoğraf makinesi, bilgisayar, scanner, film makinesi, projeksiyon makinesi, sunu kamerası ve mikroskopların bu aşamada satın alımı gerekmektedir.

Üçüncü rapor döneminde (15 Ocak 2007); Toplanan materyaller grafik-resim ve film programlarında amaca uygun hazırlanarak deneme ve uygulamaları yapıldıktan sonra; seçilen kavramların tanımlarına en uygun materyaller seçilerek  ilişkilendirme ile ilgili çalışmalar sunulacaktır.

Son rapor döneminde ise (15 Ekim 2007); projenin amaçları bölümünde belirtilen görüşler doğrultusunda kesin rapor hazırlanacaktır. Proje materyalleri ve Fen bilgisi kavramları ile ilgili tüm veriler değerlendirilerek, sunular ve sanal kitapla ilgili bilgiler yazılı ve  CD’lere kayıtlı olarak  rapora eklenecektir.

Doğadan toplanan materyalin dijital ortama aktarımı ve oluşturulan verilerin kaydedilmesi için CD writer, lazer yazıcı ve sarf malzemeleri projenin bu aşamasında kullanılacaktır

  

17a . PROJE TOPLAM MALİYETİ ve İSTENİLEN KATKI MİKTARI

 

ÖNERILEN (Doldurunuz)                                                                                                                                                                  (YTL)

 

MAKİNA DONANIM

SARF MALZEMESI

HIZMET ALIMI

SEYAHAT

YARDIMCI PERSONEL

TOPLAM

GENEL BÜTÇEDEN İSTENİLEN KATKI MİKTARI

39800YTL

2050 YTL

4500YTL

1800 YTL

 

48150 YTL

ÖNEREN KURULUŞ KATKISI

 

 

 

 

 

 

DESTEKLEYEN KURULUŞ KATKISI-1

 

 

 

 

 

 

DESTEKLEYEN KURULUŞ KATKISI-2

 

 

 

 

 

 

TOPLAM PROJE MALİYETİ

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLANAN KATKI MİKTARI (Boş bırakınız)                                                                                                                          (YTL)

 

MAKİNA DONANIM

SARF MALZEMESI

HIZMET ALIMI

SEYAHAT

YARDIMCI PERSONEL

TOPLAM

ONAYLANAN KATKI MİKTARI

 

 

 

 

 

 

 

17b. İSTENİLEN KATKI İÇİN ÖDEME PLANI

   

     ÖNERILEN (Doldurunuz)                                                                                                                                                                         (YTL)

DÖNEM

MAKİNA DONANIM

SARF MALZEMESI

HIZMET ALIMI

SEYAHAT

YARDIMCI PERSONEL

TOPLAM

1-12 AYLAR

39800YTL

2050 YTL

4500YTL

1800 YTL

 

48150 YTL

13-24 AYLAR

 

 

 

 

 

 

25-36 AYLAR

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

39800YTL

2050 YTL

4500YTL

1800 YTL

 

48150 YTL

 

  ONAYLANAN (Boş bırakınız)                                                                                                                                                                      (YTL)

DÖNEM

MAKİNA DONANIM

SARF MALZEMESI

HIZMET ALIMI

SEYAHAT

YARDIMCI PERSONEL

TOPLAM

1-12 AYLAR

 

 

 

 

 

 

13-24 AYLAR

 

 

 

 

 

 

25-36 AYLAR

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTENİLEN DESTEK -  1. YIL

               

BÜTÇE KALEMLERI

ÖNERILEN

ONAYLANAN

 

BİRİM DÖVİZ DEĞERİ (*)

(ABD DOLARI)

BİRİM FİYATI (YTL)

TOPLAM TUTARI (YTL)

(Boş bırakınız)

MAKİNA/DONANIM (Proforma fatura/teklif mektubu ekleyiniz)

 

 

 

 

Dijital Video Kamera ve Aksamı

3412

5500

 

 

Dijital Fotoğraf Makinesi ve Aksamı

3412

5500

 

 

Projeksiyon cihazı

6514

10500

 

 

Renkli Lazer Yazıcı

930

1500

 

 

Bilgisayar ve CD-Writer

4220

6800

 

 

Sunu kamerası

1860

3000

 

 

Scanner 10 adetx300

1860

3000

 

 

Trinoküler mikroskop 2 adet

1240

2000

 

 

CCSVR mikr. Video klinik cihazı

1240

2000

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

24689

39800YTL

 

 

HIZMET ALIMI  (Önemli alımlar için teklif mektubu ekleyiniz)

 

 

 

 

 Taşıt Kiralama 30 gün x150 YTL

2791

4500

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

SEYAHAT

 

 

 

 

Yurtiçi 60Gün x 15TL x 2 Kişi = 1800 TL                       (Yolluk)

1116

1800

 

 

2.

 

 

 

 

YARDIMCI PERSONEL  (Eğitim düzeyi/çalışma süresi belirtiniz)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

48150 YTL

 

 

(*) Sadece dış alım yoluyla temin edilecek kalemler için yazılacaktır. YTL karşılığı ilgili sütunlarda belirtilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTENİLEN DESTEK -  2. YIL                         

               

BÜTÇE KALEMLERI

ÖNERILEN

ONAYLANAN

 

BİRİM DÖVİZ DEĞERİ (*)

(ABD DOLARI)

BİRİM FİYATI (YTL)

TOPLAM TUTARI (YTL)

(Boş bırakınız)

MAKİNA/DONANIM (Proforma fatura/teklif mektubu ekleyiniz)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

SARF MALZEMESI

 

 

 

 

CD,  Yazıcı Kartuşu, Kağıt, Dosya…

  700

 

 

 

Yazılım Programları

  750

 

 

 

Web Sayfası

  600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

HIZMET ALIMI  (Önemli alımlar için teklif mektubu ekleyiniz)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

SEYAHAT

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

YARDIMCI PERSONEL  (Eğitim düzeyi/çalışma süresi belirtiniz)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

(*) Sadece dış alım yoluyla temin edilecek kalemler için yazılacaktır. YTL karşılığı ilgili sütunlarda belirtilmelidir.

 

İSTENİLEN DESTEK -  3. YIL                         

               

BÜTÇE KALEMLERI

ÖNERILEN

ONAYLANAN

 

BİRİM DÖVİZ DEĞERİ (*)

(ABD DOLARI)

BİRİM FİYATI (YTL)

TOPLAM TUTARI (YTL)

(Boş bırakınız)

MAKİNA/DONANIM (Proforma fatura/teklif mektubu ekleyiniz)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

SARF MALZEMESI

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

HIZMET ALIMI  (Önemli alımlar için teklif mektubu ekleyiniz)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

SEYAHAT

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

YARDIMCI PERSONEL  (Eğitim düzeyi/çalışma süresi belirtiniz)

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

(*) Sadece dış alım yoluyla temin edilecek kalemler için yazılacaktır. YTL karşılığı ilgili sütunlarda belirtilmelidir.

18. BÜTÇE GEREKÇESİ

SEYAHAT MASRAFLARI

 Materyal toplamak ve resim-video filmlerini çekmek için araziye çıkıldığında gidiş-dönüş yol harcaması ile günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için (yemek vb.) gerekli yasal yolluk ve gündelikleri  Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’ndan talep edilecektir. Bunun için, 2 kişi ile toplam 30 gün (yürütücü ve yardımcı araştırıcı)  arazi çalışmaları  yapılması planlanmakta,  2 şer kişilik gruplar halinde seyahate çıkılacağı ve yevmiyenin ise 15 YTL olduğu düşünülerek toplam 60x2=120x15=1800 YTL birinci yılda  istenmiştir. 

Hizmet Alımları  (Kiralama,Onarım,Taşıma,Ulaştırma, v.b harcamalar)

                Bu fasılda, araziye çıkıldığında gerekli taşıt kirasının karşılanması için ödenek istenmiştir. Taşıt kirası için istenen para, günlüğü 150x 30 gün = 4500YTL birinci yılda istenmiştir.

SARF MALZEMESI

Hazırlanan sunu ve filmlerin kaydedilmesi için kullanılmak üzere CD, çekilen fotoğrafların basımı için özel kağıt ve yazıcı kartuşu, araştırma materyallerinin her biri için açılacak olan dosya ve bunların konulacağı klasör vb. alımında harcanmak üzere yaklaşık 700 YTL lık harcama öngörülmektedir.

Araştırma materyaline ilişkin sunu ve filmlerin hazırlanmasında kullanılmak üzere alınması öngörülen yazılım programları alımı için (FlipPublisher1, Ulead Video 7 vb.) 750 YTL lık ödenek istenecektir.

Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra projenin yöntemleri, uygulamaları ve sonuçlarından çok sayıda kişinin yararlanmasını sağlamak amacıyla; Web sayfası hazırlanması öngörülmüş olup, bu amaçla yapılacak harcamanın 600 YTL dolayında olacağı tahmin edilmektedir.

Dolayısıyla bu harcama kaleminde kullanılmak üzere toplam 2050 YTL lık ödenek istenecektir. Harcamalar 1. yılda yapılacaktır.

MAKINE VE TEÇHIZAT

Bu harcama kaleminde, araştırma materyalinin;

a.        Hazırlık aşamasında yapılan işlerin görüntülenmesi ve materyal toplanması için ör:

biyolojik materyalin toplanması, hazırlığı, scan edilmesi, ders aletlerinin çalışma şekillerinin görüntülenmesi, proje materyallerinin değişik amaç ve açılardan çekimi için, eğitim ve projedeki mantığın akıcı ve anlaşılır olması için kullanılacak olan dijital video kamera ve aksamı için yaklaşık 3600 $ yaklaşık 5500 YTL.

Cihazda bulunması gereken minimum özellikler: ¼ inç 3CCD değiken pixel,2.5 inç LCD ekran, 6 önceden programlanmış çekim modu,3 çkim modu (film, kare, foto, Zoom optik/digital; 10x/200x, Minimum odaklama aralığı; 10mm, Objektif odaksal uzaklık; F/1.6-2.9, 20x power zoom, 4.2-84 mm, Filtre; 58 mm, ışık kaynağı; var, kızıl ötesi çekim; var, seçici tipi; renkli+siyah/beyaz, Pil; 1.180 mAh,  Şarj aleti; dahili, Hafıza kartı; Memory stick/8, USB/IEEE1394 VE DV çıkış/giriş; 1/1/01, Ses/görüntü/mikrofon/kulaklık). 

b.          Tüm materyallere ait sunuların hazırlanması amacıyla; fotoğrafların çekilerek bilgisayara

aktarılması için dijital fotoğraf makinesi ve aksamı (cihazda bulunması gereken minimum özellikler: Pixel; 11 milyon, ISO100/1600, Shutter; 1/6000, SM&CF (TypeI-II) FireWire;&USB; SIGMA 28-135mm F 3.8-5.6, 12 grup-13 element, 5.4-18.2 derece, minimumu diyafram F22, 62 mm filitre çapı. Pil ve Objektif Dahil) alımına harcanmak üzere (yaklaşık 3600 $) yaklaşık 5500 YTL lık,

c.          Hazırlanan film ve sunuların uygulama eğitim alanlarına aktarılması, ilgili kuruluşlara tanıtım  gösterimi ve tüm verilerin uygulanabilirliğinin test edilmesi için projeksiyon cihazı ve aparatları (cihazda bulunması gereken minimum özellikler: 2500 ANSI Lümen, 1024x 768 XGA gerçek çözünürlük, Uzaktan kumanda, S video uyumlu, 2 yıl garanti )  alımı için (yaklaşık 6500 $) yaklaşık 10.500 YTL.

d. Çekilen resimlerin; eğitim ve tanıtım amacıyla, kaliteli bir şekilde, katalog bilgi niteliğinde  renkli basımı ve rapor hazırlanması için: Renkli Lazer Yazıcı (cihazda bulunması gereken minimum özellikler: 600x 600 dpi, 64 ram, USB+Paralel Port  alımına harcanmak üzere (yaklaşık 1500 $) yaklaşık 2550 YTL.

f. Hazırlanan sunu ve filmlerin ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişilere sunu gönderilmesi ve tüm proje verilerinin dijital otamda hazırlanması (Projeye ait tüm film, grafik ve resimler tek tek açıklayıcı bilgilerle; sunu-slayt ve film iç içe gösterilecek şekilde dijital ortamda hazırlanacak) aktarılması ve CD kaydının yapımında kullanılmak amacıyla; Bilgisayar ve DVD/CD-Yazıcı (cihazlarda bulunması gereken minimum özellikler: Pentium 4, 2GHz,Markalı,  Cipset; intel 850E Kuzey Köprüsü; i82850E,Güney Köprüsü; i82801BA, FSB 400MHz/533MHz, İşlemci Yuvası P4 Socket 478, Bellek Tipi PC800 RDRAM 1066 MHz-512 RDRAM bellek, AGP; 8x, İnter Bridge bus; hublink-266MB/s, PCI Slotu 6,IDE veri Yolu; ATA 133,CNR/ACR/AMR desteği var, 10/100Lan Desteği var, USB portları 6+2.0,Sabit Disk;  40+80 GB 7200 rpm Ultr ATAA 133 Destekli,Ses kart;Örnekleme frekansı 44.1 Khz, 5.1 ses standartlarını desteklemeli, Monitör; 19 inç, tanınan markalı, 1024x768 çözünürlük, USB destekli, Pitch 0.24 mm, Ekran kartı; ATI R, 9700 Pro, AGP 8X, 128 MB DDR,  DVD okuyucu; 64 MB, CD Yazıcı:48/20/48,8 MB, Televizyon ve MPEG sıkıştırma kayıt kartı) alımına harcanmak üzere (yaklaşık 4000 $) yaklaşık 6800 YTL.

g. Materyal Geliştirme Dersinde, 3 boyutlu makroskobik ve mikroskobik proje  materyalinin demonstrasyon yöntemiyle göstermek ve bilgisayara kayıt edebilmek için  öğrencilerle etkileşimli olarak görüşlerinin alınmasında kullanılmak üzere sunu kamerasının yaklaşık değeri; 2000 $ + KDV (3000 YTL)

Cihazda minimum bulunması gereken  mutlak minimum özellikler;

Görüntü Sensor: 1/3” Color CCD

Mekanik Kol : 22”

Odak Uzaklığı: 6.7mm

Erişim aralığı: ¼” ten sonsuza

Lens: f2.8

Iris: Electronic Iris

Video Çıkışları: 15-pin D-Sub / DVI / VGA pass thru

Çözünürlük: 640 x 480, 800 x 600 ve hatta 1024 x 768 pixel çözünürlüğe kadar kalitede LCD/DLP projektörlerinde sunum imkanı Effective - 1024(H) x 768(V)

Total - 1077(H) x 788(V)

Piksel Say Değeri: Effective – 790K

8x Dijital Zoom ve Pan

850K Pixel Color CCD Resim Sensörü

Mikroskop Lens Adaptör: Her Mikroskoba uyumlu

Transparan Asetat, Aydınger, Röntgen Filmleri, 35mm slayt ve film gibi saydam cisimlerin görüntülenmesi ve negatif filmlerin pozitif resim olarak özelliği

Doküman pozisyonunu belirleme ışıkları (4 ışıkla) dokümanınızı nereye koyacağınızı kolayca belirleme imkanı.

h. Doğadan toplanan gerçek materyallerin  ışık kutusu yardımıyla dijital ortama aktarılabilmesi ve öğrencilere uygulama yaptırılabilmesi için 10 adet Scanner (birim fiyatı:  200 $) yaklaşık değeri; 2000 $ + KDV (3000 YTL)

Cihazda minimum bulunması gereken  mutlak minimum özellikler;

Düz yatak,

 999,999 dpi sayısal çözünürlük

optik çözünürlük 2400x2400

renk derinliği 48-bit

gri tonlama seviyeleri 256

tarama hızı 30 sn de 4 renkli sayfa, 25 sn de e-mail, 45 sn de ocr, 25 sn de siyah beyaz

otomatik doküman besleme standart 25 fotoğraf kağıdı (3x5 ve 4x6 inc)

maximum scan büyüklüğü 8.5x11 inc

ara birim USB 2.0 ve yüksek hız

i. Toplanan mikroskobik (bakteri, alg, doku, mantar vb.) materyalin sunu kamerası ile ekrana yansıtılabilmesi için  trinoküler mikroskop ve CCSVR basıc videomikroskopi ataçmanı iki adet

Cihazda minimum bulunması gereken  mutlak minimum özellikler;

TRİNOKULER MİKROSKOP ÖZELLİKLERİ

Okülerler: 10x- 16x Açısal Ayarlı döner başlık

Objektifler: SP.4x, 10x, 40x ve 100x

Toplam büyütme: 1600x

Koaksiyel kaba-ince netlik ayar sistemi.

Hareketli ve iris diyaframlı Abbe kondansör-filitreli C tipi gömme tip.

Kayar yataklarda hareketli şaryo.

Tabla kilitlenme sistemi ve hassa ayarlı sistem.

Mikroskop Aksamı: CCSVR Textıl Videomikroskopi Cihazı

Bu Cihaz herhangi bir mikroskop kullanmadan, görüntüyü mükemmel ve eksiksiz olarak aktarmakta kullanılır. Büyütme Aralığı : 5-2500x ‘tir.Modüler ana parçalardan oluşan 6 farklı objektifleri ile aydınlık saha, alttan, üstten ve/veya kombine kullanıma uygun, 3 farklı aydınlatması ile kompledir.Cihaz TV-PC-Projeksiyon-vb cihazlara bağlanabilir özelliktedir.Görüntüler PC ye aktarıldıktan sonra, verilen yazılımla ölçme ve sayma yapılabilir. Sistemin Uygulamaya Yönelik Özellikleri :

Bu harcama kalemi için;

TOPLAM = 48150 YTL lık ödenek istenmektedir. Harcamaların 1. yıl da yapımı söz konusudur

19. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ;

                Bu projenın başarı ölçütleri; %60 Malzeme ; projenin yapısı ve yürütülmesiyle ilişkilidir.  %20 Malzemenin ilk yılda alımına bağlı ;veri toplanması için  gerekli,  %15 çalışma disiplini, iş birliği ve literatür bigisi.

20.PROJE EKİBİNİN DİĞER PROJELERİ

Doç.Dr. Nasip DEMİRKUŞ

Biten Projeler;

Demirkuş, N., Koyuncu, M.,Van Endemik Bitkileri. Van Valiliği İl Çevre Müdürlüğü, (Yürütücü), 2002.

Kaya, A., Uzundere (Kaargapazarı Dağları, Erzurum) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TBAG AY/48.,1996 (Yürütücü)

Aziret, A., Baskil (Elazığ) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK              Projesi, TBAG AY/48 (Yürütücü), 1996.

Karakısa, İ., Dibek Dağları (Kahramanmaraş) ve Çevresi Florası Üzerine Bir                           Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TBAG AY/48 (Yürütücü) ,1996.

Koyuncu,M.,Van ve Çevresi Geofitleri Üzerine Bir Araştırma .YYÜ  ARAŞTIRMA  FONU PROJE NO:97-EF-030, (Yardımcı Araştırıcı),1999.

Gürlek, M., Orta Öğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme  Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması. YYÜ                           ARAŞTIRMA  FONU  PROJE NO: 2001-EF-042, (Yürütücü) 2002.

      Fırat, M., Bahçesaray (Van) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma. YYÜ

ARAŞTIRMA  FONU  PROJE NO: 1999-EF-080, (Yürütücü) 2003

Erik S., Demirkuş, N.,Çiçek Dağı ve Çevresi (Posof/Kars)  Üzerine Bir Araştırma  (TBAG 728 ve Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu) (Yardımcı Araştırıcı), 1990.

            Yılmaz, A. İlköğretimde Botanik Kavramlarıyla İlgili Bazı Etkinliklerin Geliştirilmesi  (Yürütücü) 2003.

Yıldız, B.,Türkiye'de Yetişen Thymus L. (Lamiaceae) Türlerinin Revizyonu ve Türler Üzerinde Sitolojik – Palinolojik - Kimyasal Araştırmalar (TBAG 198T003) (Yardımcı Araştırıcı).

 Koyuncu, M., Artos Dağı Florası (Gevaş Kaymakamlığı ve YYÜ ARAŞTIRMA FONU destekli)

 Koyuncu, M., Van Gölü Adalarının Florası YYÜ  Araştırma  Fonu  Proje No. EF. (Yardımcı Araştırıcı).

 Koyuncu, M., Gevaş / Van Ekolojik Koşullarında Ters Lale (F. imperialis) Üretimi (Gevaş Kaymakamlığı ve YYÜ ARAŞTIRMA FONU destekli) (Yardımcı   Araştırıcı).

 

21.UZMANLAR:

             22.ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

YAYIN LİSTESİ :

Yrd. Doç.Dr. Atilla TEMUR

Yayınlanan çalışmalar

1. Atilla TEMUR, Fahrettin ASKEROV, Morphological Changes in the Some Centers of Hypothalamus During Food Deprivation, Journal of Neurogical Sciences [Turkish] 22(1)#6;35-42,2005

              2. Atilla TEMUR,  Hüseyin KARADAĞ,  Fahrettin ASKEROV,  H.Hüseyin DÖNMEZ,                            A Biochemical and Histochemical Study on the Activity of Acid Peptide Hydrolase (APH) in the Hypothalamus at Some Periods of Starvation and Refeeding After Asian Journal of Chemistry Vol.17, No.2-2005 (Baskıda), India

  3. A. TEMUR, F. B. ASKEROV,     S. 0. KADIMOVA,    H. KARADAĞ,   M. ATLI

Dynamics of Changes of MAO Contents in Some Hypothalamic Nuclei after Different Periods of Food Deprivation and Restoration of Food Regime, Asian Journal of Chemistry Vol.17, No.2-2005 (Baskıda), India

         4. Atilla TEMUR,  Fahrettin ASKEROV, Morphological Changes in Sensomotor, Lımbıc And Orbıtal Cerebral Cortex Under Different Levels of Food Motivation, Canadian Journal of Animal Sciences dergisinde (İncelemede) 

 5. Atilla TEMUR, Mustafa ATLI,  Fahrettin ASKEROV,  Süleyman KADIMOVA,    Hüseyin KARADAĞ, Dynamics of Changes of AChE Contents in Some Hypothalamic Nuclei after Different Periods of Food Deprivation and Regime, Asian Journal of Chemistry, India

     6. Atilla TEMUR,  Mustafa YEŞİLYURT,  İlköğretim 8. Siniflarin Gözlem Yapmaya Fen Laboratuarina Ve Araç Gereç Kullanimina Yönelik Tutumları, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (Baskıda)

            7. Atilla TEMUR, Ali ASLAN, Ortaöğretimde Biyoloji Öğretmenlerinin Tutumlarının Öğrencilerin Biyoloji Başarısı Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (İncelemde)

            8. Atilla TEMUR,   Hayati ÇAVUŞ,  Kazım KARA, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Ve Sinif Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumlari, İlköğretim online Dergisi (İncelemede).

             9. Atilla TEMUR, Ortaöğretim Kurumlarinda Biyoloji Araç-Gereç Mevcutlari ve Öğrencilerin Kullanim Oranlari, KUYEB Dergisi  (İncelemede)

Bildiriler

1. F. B. ASKEROV,  S. 0. KADIMOVA,  H. KARADAĞ,  A. TEMUR, Dynamics of Changes of ACHE and MAO Contents in Some Hypothalamic Nuclei after Different Periods of Food Deprivation and Restoration of Food Regime,The 1. Conference of Azerbaijan Society of Biochemists & Molecular Biologists, Baku, 2001.

2. Fahrettin ASKEROV, H.Hüseyin DÖNMEZ,  Atilla TEMUR, Açlık Ve Susuzluğun Farklı Zamanlarında Hipotalamusun Bazı Çekirdeklerindeki Nöron Ve Glia Hücrelerindeki Protein Konsantrasyonunda Meydana Gelen Histokimyasal Değişiklikler, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001.

3. Fahrettin ASKEROV, Kahraman RUSTEMOV, Hüseyin KARADAĞ, Atilla TEMUR

Beyin Kabuğunda Nötral-Peptid Hidrolazların Aktifliğine Açlığın Etkisi, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001.

4. Fahrettin ASKEROV, Atilla TEMUR, Hüseyin KARADAĞ, Proteinsiz Beslenmenin Sensomotor ve Limbik Kabuğun Nöron ve Glia Hücrelerinde Yapısal Proteinlerin Değişimi, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001.

5. Atilla TEMUR, Hüseyin KARADAĞ, Fahrettin ASKEROV, Açlık Zamanında Hipotalamusun Hücre Organelleri Fraksiyonlarında Asit Peptid-Hidrolazların Aktifliği

XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000.

6. Atilla TEMUR, Hüseyin KARADAĞ, Fahrettin ASKEROV, İsmail ALIYEV, Açlığın Muhtelif zamanlarında Hipotalamusta Hücre İçi Nötral Proteinlerin Yenilenme İntensifikasyonu, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000

7. L.M SÜLEYMANOV, F.B ASKEROV, A. TEMUR, Farklı Yaşlardaki Beyaz Farelerin  Besin Değeri Düşük Olan Gıdalarla Beslenmeleri Sonucu Beyin Kabuğunun Sensomotor Ve Limbik Sisteminde Meydana Gelen Morfolojik Değişiklikler, Mehmet Sadık Abdullayev in 80. Doğum Yılı Anısına Hazırlanmış Olan Uluslararası İlim Kongresi. Bakü, 2004

 

 Doç.Dr. Nasip DEMİRKUŞ

Bilimsel Yayinlar:

DEMİRKUŞ, N., ERİK, S., 1985, Two New Taxa for the Flora of Turkey, Doğa Bilim Dergisi, A2, 9, l, 48-50

  ERİK, S., DEMİRKUŞ, N., 1986, Contributions to the Flora of Turkey Doğa Tr. J.Bio.10,1,100-105.

ERİK, S., DEMİRKUŞ, N., 1988, Türkiye Florasındaki Bazı Bitkiler İçin Yeni Yayılış Alanları, Doğa Türk Botanik D.12, 3 224-233.

DEMİRKUŞ, N., 1990, Two New Taxa for the Flora of Turkey, Doğa Tr.J.of Botany, 15, 71-74

DEMİRKUŞ, N.,1990, Two New Taxa for the Flora of Turkey, Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, Vol:19, p.1-6

DEMİRKUŞ, N., 1991. Çiçek Dağı ve Çevresi (Posof/Kars) Florası Üzerine Bir Araştırma, Orman ve Av Dergisi, 66, 2, 8-21

 DEMİRKUŞ, N., ERİK, S.,1994. Çiçek Dağı (Ulgar) ve Çevresinin Florası Üzerine   Bir Araştırma, Hacettepe Fen ve Müh. Bilimler Dergisi, Seri A ve C, 15, 1- 47.

DEMİRKUŞ, N.,1995. Two New Taxa  for  the Flora of Turkey. Hacettepe Bulletin  of Natural Sciences and Engineering, Vol.24, p. 9-14.

DEMİRKUŞ, N.,1996 Contributions to the Flora of Northeast Anatolia, YYÜ Journal of Education. Vol.1 no 2. 103-127

KAYA, A., DEMİRKUŞ, N.,1998, A Researh on the Flora of Uzundere (Kargapazarı  Mountains Erzurum) and its Surroundings, Hacettepe Bulletin of Natural                 Sciences and Engineering Vol: 27,  p.26 – 66.

ERİK, S., DEMİRKUŞ, N.,1998, New Species from N.E:Turkey Chaerophyllum posofianum (Apiaceae) and Vicia erzuırumica (Fabaceae).Wildenowia, 28,151-156.

DEMİRKUŞ, N.,1998. Ardahan İlinin Bitkisel Potansiyeli ile Tarım ve hayvancılıkla ilişkisi. Ardahan İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri. İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayın No 1998/141, Sf. 144-147, İstanbul.

DEMİRKUŞ, N., KAYA, A., 1999. Contributions  to the Flora of East Anatolia. Ot Sistematik Dergisi.6, 1, 1-12. 

DEMİRKUŞ, N.,1999. Fen Bilgisi Öğretim Yöntemleri ve Uygulamalarının Verimli Hale Getirilmesi. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 8-10  Mart 1999 İzmir. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11 (1999) 414-425.

DEMİRKUŞ, N., M. KOYUNCU, M. GÜL, 2000. The Endemic Plants of Van Province. Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress, 16-18.05.2000. Plants of                the Balkan Penisula: into the next Millennium, Vol.1, 163-170, Istanbul University, Turkey.

KOYUNCU, M., N. DEMİRKUŞ, 2000. Van Çevresi Geofitleri. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi “Uluslar arası Katılımlı” 05-09.09.2000. Ankara Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Ankara-Türkiye (Basımda).

DEMİRKUŞ, N., 2002. Tarayıcının (scanner) Özelliğine Bağlı Olarak Resim, Hareketsiz Cisim ve Varlıkların Görüntülerini Bilgisayara Aktarma Cihazı. Buluş Tasnif

Sınıfı: H04N, Buluş Müracaat No: TR 2000 01807 A2, Türk Patent Enstitüsü, Resmi Patent Bülteni, 2001/64, Yayın Tarihi: 22.10.2001, sf. 171, Ankara.

Patent almaya değe görülmüştür.  http://tr.espacenet.com/  Patent başvurusunu görüntüleme   TR200001807

DEMİRKUŞ, N.,TUNÇ, C., OKUT, H., 2003.  Thlaspi Valerianoides Rech. Fil. ve Thlaspi Kurdicum Hedge  Türlerine Ait Nümerik Taksonomi Çalışması, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, XVI.Ulusal Matematik Sempozyumu Özel Sayısı.

BAŞAKA ARAŞTIRCILARIN YAYINLANAN MAKALELERİNDEKİ, ARAŞTIRCI TARAFINDAN (Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ)  TOPLANAN TAKSONLAR,

ADIGÜZEL, N., KOYUNCU, M., 1999. A New  Genus (Brossardia Boiss.) Record For Turkey. Tr. J. of Botany, 23 (1999) 355-356.

ERİK.S., 1990. New Taxa For The Flora Of Turkey. Doğa – Tr. J. of Botany 14 (1990), 49-54.

ERİK.S., 1983, Three New  Species from Anatolia  Notes RGB Edinburgh, Vol. 40, NO.3, 511-514.

 

Yrd. Doç.Dr. Zeynel BOYNUKARA

Yayınlanan çalışmalar

B. Boynukara, T. Gülhan and Z. Boynukara, İsolation of motile aeromonads from Turkısh Van Cats, İndian vet. J., May, 2002; 79: 429-431.

 

Yrd. Doç.Dr. Hasan GENÇ

Yayınlanan çalışmalar

1- “Some new condensation and cyclocondensation derivatives of 4-Benzoyl-1,5-diphenly-1H-Pyrazole-3-Carboxylıc acid”. Bulletin of Pure and Applied Sciences -  INDIA

2- “Some cyclisation and functionalization reactions of dibenzoyllacet-N-Carboxyalkylamides’’ Bulletin of Pure and Applied Sciences -  INDIA

3-A Simple Syntheses of 5-Ethoxycarbonyl-6-Phenyl-1,3-Dioxin-4-ones and Ethyl 3-Benzoyl-4-Oxo-2,6-Diphenylpyrane-5-Carboxylate. J.Het Chem

4- Studies on the Reactions of 4-Ethoxycarbonyl-5-phenyl-2,3-dihydro-2,3-furandione with Some NH- Nucleophiles. T. J. Chem.

Bildiriler

1-Dibenzoil Aset-N-Karboksialkilamitlerin Bazı Kondensasyon ve Siklokondensasyon Reaksiyonları.

XI. Kimya Kongresi 16-20 Haziran 1997 VAN.

2-Bazı Arilserenol Türevlerinin Sentezi ve Elektron İletkenliğinin İncelenmesi.

II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi 20-22 Mayıs 1998.KIRIKKALE.

3-Bazı Alkilarilselelnurlerin Elektrokimyasal Oksitlenme Reaksiyonunda Yapı Etkileri.

12. Ulusal Kimya Kongresi 7-11-Eylül 1998. Edirne

4- Dialkilsulfurlerin Elektrokimyasal Oksitlenmesi. 12. Ulusal Kimya Kongresi 7-11-Eylül 1998. Edirne

5- Ariltiobenzoatların Sentezi  ve Elektron İletkenliğinin İncelenmesi.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül 1999. Samsun

6- Aromatik Alkollerde ve p-Florofenolde Hidrojen Bağı.

XIV. Ulusal Kimya Kongresi 10-15    Eylül 2000.Diyarbakır.

7- Arilselenol Türevlerinin Sentezi ve Reeaksiyonları.

XIV. Ulusal Kimya Kongresi 10-15 Eylül 2000.Diyarbakır.

8- İki değerlikli Palladyumun 2,6-Dimetil-4-morfolin Metil nikotin asidinin Etileteriyle Kompleks Bileşiklerinin

Sentezi ve İncelenmesi. XIV. Ulusal Kimya Kongresi 10-15 Eylül 2000.Diyarbakır.

9- Fenollerin 1,2,3-Trihalojenpropanla Reaksiyonlarından 2Halojenallilarileterlerin sentezi.

XIV. Ulusal Kimya Kongresi 10-15 Eylül 2000.Diyarbakır.

10- Bazı Salisilasit Esterlerinin Elektron ApsorplamaSpektrumlarının İncelenmesi.

      XV.Ulusal Kimya Kongresi.   4-7 Eylül 2001 İstanbul

11- 4-Metil ve 4-Fluorasetofenoksimin  IR spektrumlarının İncelenmesi.

XV.Ulusal Kimya Kongresi       4-7 Eylül 2001 İstanbul

12- İki Değerlikli Palladyumun  Biyoaktifaminlerle Kompleks Bileşiklerinin Eldesi ve

İncelenmesi. XV.Ulusal Kimya Kongresi       4-7 Eylül 2001 İstanbul

13- 1,3-Difenoksipropanol-2- de Hidrojen Bağı. XVI. Ulusal Kimya Kongresi .10-13 Eylül 2002, Konya.