VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi s. 115, İnönü Üniversitesi  Biyoloji Bölümü, 10-13 Eylül 2007 Malatya  

KALICI ÇEVRE BİLİNCİ ÖNEMİNİN AŞILANMASINA YÖNELİK UYGULAMA VE ETKİNLİKLERE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA.


Cihan SELİMOĞLU*
Nasip DEMİRKUŞ*

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Eğitim Fakültesi  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı 
Zeve kampusu/VAN

                                                                                                                                                                                                         ÖZET

       Bu bildiride; YYÜ Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalında her yıl geleneksel olarak doğayı tanıma ve çevreyi temizleme etkinliğinin uygulanışında; kullanılan araçlar, araçların yapılış amacı, etkinlikte plastik türevleri ve cam toplanırken; sağlık ve teknik açıdan izlenen yöntemler hakkında bilgi verilecektir.
       Toplum ve Çevre  Derslerinde de;tüm biyoloji ve fen bilgisi sınıflarına etkinlikten önce; yapılan çalışmanın önemi, nedeni ve gerekliliği hakkında tartışmaya ve yoruma açık verilen  bilgiler sunulacaktır.
Uygulama alanında kullanılan araçların;uygulanış biçimine yönelik ve uygulama alanında çalışan öğrencilere ait bir sunu çerçevesinde bilgi verilecektir.
Sonuç olarak:pratikte edinilen bilgilere dayalı olarak;her aşamadaki öğrencilerimize  çevre bilincini zevkli refleks ve alışkanlıklar haline getirmek için;okul öncesinden üniversiteyi bitirene kadar, bu tip uygulamalı etkinliklerin bazı derslere ilave edilişi konusunda birkaç etkinlik  modeli gerekçesi bilimsel verilere dayalı olarak önerilecektir.
Bildiride, yukarıdaki bilgiler web sayfası-Internet entegreli PowerPoint sunusu şeklinde verilecektir.

Anahtar Kelimeler  Kalıcı Çevre Bilinci, Çevre Etkinliği, Çevre Uygulama Dersi           Grafik