Çevre Temizliği İle İlgili Beyin Nadası - Fırtınası  Tartışması ve EtkinlikTartışmaları İçin Uygun ve Donanımlı Bir Sınıf

Tartışmaları İçin Uygun Bir Sınıf

Arazi Öncesi Öncesi Tartışma

Arazi Öncesi Öncesi Tartışma

Arazi Dönüşü Materyalleri Değerlendirme Etkinliği

Arazi Dönüşü Materyalleri Değerlendirme Etkinliği

Arazi Dönüşü Materyalleri Değerlendirme Etkinliği

Arazi Dönüşü Materyalleri Değerlendirme Etkinliği

Arazi Dönüşü Materyalleri Değerlendirme Etkinliği


Arazi Dönüşü Materyalleri Değerlendirme Etkinliği

Toplanan Materyaller

Kertenkele

Alcea Şizokarp Meyvesi

Kelebek

Armut ve Yaprağı

Kamplumbağa

Kamplumbağa

Yusufcuk


Materyal

Hatmi

Epikaliks

Yusufcuk

Ateş Dikeni

Çekirge

     

ÇEVRE TEMİZLİĞİ SORUMULUĞUNU, BİLİNCİNİ VE ALIŞKANLIKLARINI GELİŞİTİRKEN; DOĞAYI TANIMA VE SPOR YAPMA UYGULAMALARININ UYULMASI GEREKEN  ÖNEMLİ KURALLARI

Amaç:
1-
Çevre temizliği alışkanlıkları-sorumlulukları geliştirirken;spor yapmak, doğayı tanıma ve iş üretmek.
2-Sağlıklı bilinçli bedensel ve zihinsel üreticilik alışkanlıkları geliştirmek.
3-Çevre temizlik bilincinin pekiştirilmesi,
4-Doğadaki canlı-cansız varlıkları tanıma ilişkilendirme ve gezi-gözlem kurallarını uygulamayı bir arada öğrenmektir.

Doğa ve Çevre Gezileri Düzenlenirken Uyulması Gereken Kurallar Şunlardır:
I-Gidilecek yer önceden öğretmen tarafından görülmelidir. Gerekli kişi kurum ve kuruluşlardan yazılı izin alınmalıdır.
-Gezi, tarih ve saati belirlemelidir.
-Öğrenci velisi ve okul idaresi haberdar edilmeli, yazılı izin alınmalıdır.
-Öğrencilerin yeme içme, sağlık ve tuvalet gereksinimleri düşünülerek her şey ayarlanmalıdır.
-Gezi için; ilk yardım malzemeleri ve uygulayıcısı-yardımcısı belirlenmeli, Alo ambulans, Polis İmdat telefonları not edilmeli yakın yerleşim alanları hakkında bilgi edinilmeli.
II-Gezi öncesi gezi ile ilgili tartışma açılmalı görüşülecek şeylerin önemi gezinin amacı etkinliklerin biçimi ve gezide dikkat edilmesi gereken hususlar kurallar sınıfta kararlaştırılarak gerekirse yazılı bir plan yapılmalıdır.
III-Gezi sırasında disipline uyum, gezi planına uyum sağlanır.
IV-Her öğrencinin gözlemlere katılması sağlanır, ve plan dahilinde hareket edilir.
V-Döndükten sonra gözlem ve inceleme sonucu edinilen bilgiler tartışılır, gerekirse bu konuyla ilgili kişisel grup yada sınıftan gezi ve inceleme raporu istenir ve incelenir.


Önemli;Uygulama alanına çıkmadan bir hafta önce öğrencilerin;
1-Ne amaçla alana çıktıkları sınıftan tartışılır
2-Nelere dikkat etmeleri dikkatle anlatılır. Okuldan uzak bir beldeye gidilecekse gerekli resmi izinler alınmalıdır.
3-Çevre temizliği uygulamasının yapılacağı alanın uzaklığı ve sağlık açısından tehlikeli olabileceği olasılığına karşı; yüz maskesi, uygun ayakkabı ve giyimle gelmeleri için bir hafta önceden hatırlatılır.
4-Alana gitmeden önce pratik sağlık çantası, ilk yardım çantası, kolonya, yedek ayakkabı, eldiven…vb alınmalıdır.
5-Zorunlu nedenlerden alana çıkmaması gereken öğrenciler gerekçeleriyle önceden saptanmalı.
6-Çevredeki canlı-cansız varlıkları nasıl gözlemleyeceğimizi, onları tanımak, çevre kirliliğinin zararlı etkilerinin yerinde incelenmesi – temizlenmesi vb. etkili telkin-konuşma ve uygulamalar yaptırmalıdır.


Hazırlık:
1-Etkinliğin yapılacağı alan en az bir hafta önceden; öğretmen, rehber araştırma görevlisi, rehber öğrenciler veya ilgili branş öğretmenleri (biyoloji, beden eğitimi veya fen bilgisi ...vb öğretmenleri) tarafından önceden gezilir yapılacak işler rapor edilir. Alanın Faunası, florası toprak yapısı, topografyası ve alanın özgünlüğü hakkında bilimsel bilgiler toplanır.
2-Hazırlanan raporda ve etkinlikte veya alanda;görülen varlıkların; halk arasındaki veya bilimsel isimleri varsa kullanım alanları öğrencilere öğretilmeli veya onlar sordukça cevap verilmelidir .
3-Alanın önemli güzellik ve topografyası hakkında ön bilgi verilir.
4- Öğrencilerin bu etkinlik konusunda beyinleri uyarılır (beyin fırtınası).
5-Etkinlik esnasında öğrencilerin mikrop kapmamaları için veya diğer varlıklardan zarar görmemeleri için; hangi koşullarda gerekirse uyarılmadan yüz maskesi ve plastik eldiven kullanırlar. Rehberlerden yardım isteler.
6-Etkinlik için gidilecek yerin uzaklığına bağlı izin mutlaka istenmeli.
7-Sınıftan ayrılmadan önce; öğrencilerin niçin bu uygulama ve etkinliğe katıldıkları; uygulama ve etkinliğin amacı, uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilir.


Önemli Hedef ve Slogan; Kendimiz ve sevdiklerimiz için; kişi başına yıllık plastik türevleriyle çevreyi kirlettikleri kadar temizlemekle ilgili sloganlar, sorular ve öz deyişler üretmek-toplamak-tartışmak.

Uygulama Sonrası Etkinlik ; Etkinlik tamamlandıktan sonra;doğa, gelecek, erozyon, küresel ısınma ve çevre kirliliğinin; fert, aile, kurum, belde, şehir, bölge, toplum, ülke, ulusal, uluslararası seviyede önemi ile ilgili beyin nadası- fırtınası soruları sorularak; yapılan uygulama etkinliğin önemi hakkında tartışma ve değerlendirme yapılır. Gerekli görülen sonuçlar ve kararlar sınıfça not edilir. Önemli görülen bilgiler çevre eğitimi notlarına ve uygulamalarına ilave edilir.