Ağız maskesi, Eldiven ve Arazi ayakkabısı


Ağız Maskesi

Bahçe,mutfak veya sağlık eldiveni

Araziye uygun ayakkabı

Bilgenas-Evren Demirkuş

Okul Öncesi

Orta Öğretim

Yüksek Öğretim
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Öğrencileri 2004

Burgulu Şiş Yüksek Öğretim
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Öğrencileri 2004

I- Ağız Maskesi ve Eldivenler;
1-Ağız maskesi genellikle tıpta ameliyat hanelerdeki mikropsuz maskeleri kullanılır.
2-Eldivenler;Bahçe eldiveni,bir sefer kullanılıp atılan mutfak veya sağlık eldivenleri kullanılabilir.
3-Arazide hasar görmeyecek dayanıklı ayakkabı, bot veya çizme kullanılabilir.


II-Genellikle plastik türevlerini toplarken; 3 şiş çeşidine gereksinim duyduk.

1-Burgulu şişler ;genellikle kaygan plastik türevleri ve naylon sigara jelatinlerini toplamak için kullanılır ve bükülerek plastiğe batırılır.
2-Düz şişler; sert , kalın plastikleri, kalın kauçuk türevlerini, teneke ve konserve kutularını toplamak için kullanılır
3- Köşeli ekoloji çubukları; bunlar daha çok kalın plastik, kauçuk, teneke türevleri ve diğer tüm amaçlar için kullanılamaya elverişlidirler.