97.Doğal Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Şiirsel, Vezin ve Türküsel Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Yanlış-Eksik Kabul Görmüş Atasal Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Bilimsel Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Sizce günümüz toplumlarında uygulamadaki düşünce ve konuşma dili/leri hangileridir sakıncaları nelerdir? Hangi düşünce ve konuşma dilleri daha çok kavram ve düşünce yanılgısına neden olup toplumsal bağlamda algıda doğru değişmezliğe engel olmaktadır? Nasıl tedavi edilerek değişime uğratılmalıdır?
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6
Sakala samanı gelir zamanı?!. Her samanı saklamaya gücümüz ve olanaklarımız yetmez.
Saklama Gereksiz Samanı Gelmez Zamanı!, Sakla Gerekli Samanı Gelir Zamanı!! Demirkuş 2008.
Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ?!
Türkiye Bilimsel Araştır Kurumu!! Demirkuş 2008.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Kurumu?!
Öğrenci Seç Yerleştir Kurumu!! Demirkuş 2008
Delikli Demir Çıktı Mertlik Bozuldu?!
Delikli Demir Çıktı Mertlik Saflaştı!! Demirkuş 2008
Ak Akçe Kara Gün İçindir?!
Ak Akçe Gerekli Gün İçindir. Demirkuş 2008
Ak Akçe Gereksiz Gün İçin Değildir!! Demirkuş 2008
Malda Yalan Mülkte Yalan Var Sende Biraz Oylan?!
Malda Emanet Mülkte Emanet Sakın Etme İhanet!! Demirkuş 2008
Sevgi paylaşıldıkça büyür, üzüntüler paylaşıldıkça azalır?!
Sevgi paylaşıldıkça pekişir, üzüntüler paylaşıldıkça erir. Demirkuş 2008
Dost Acı Söyler?!
Dost Bazen Acı Söyler!! Demirkuş 2008
Sabreden Derviş Muradına Ermiş?!
Sabreden Derviş Her zaman Muradına Ermemiş!! Demirkuş 2008
Sabreden Dervişin Muradı Vaktinde Doğan Güneşmiş!! Demirkuş 2008
Sabreden Dervişin Muradı Vaktinde Yeşeren Gülmüş!! Demirkuş 2008
Yiğidi Öldür, Hakkını Yeme?!
Yiğidi Öldürme Hakkını Ver!! Demirkuş 2008
Yaratılanı sev yaratanda ötürü!? Yaratılan her varlık sevilmeye layık değil!! Lanet olası şeytanı ve İblisi sevecek halimiz yok!!
Yaratanı sev güzel yaratılanlardan ötürü! Yaratanı sev/an... yarattığı güzelliklerden ötürü! Demirkuş 2008
Kim okurdu kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi?!
Kim okurdu kim yazardı, gerçekleri kim söyler di, kim yaşardı? Kör düğümleri kim çözerdi?Demirkuş 2008
Ayağını Yorganına Göre Uzat?!
Yorganını Ayağına Göre Uzat!! Demirkuş 2008
Zamanında itine/lerine(nefisine/lerine) hoşt demeyenler gün gelir sürüsüne/ye nefer olurlar. Ya nefsini liyakatle aşarsın ya içine düşersin sakın sürekli sürtüşme (diyetle sürtüş).Ya nefsini liyakatli aş yada içine düş sakın sürekli sürtüşme (diyetle sürtüş) Demirkuş 2008
Öneri;Fert, toplumsal ve dünya bağlamında:gereksiz , geçersiz ve yanlış; din, inanış, örf, adet, davranış, alışkanlık, toplumsal egolar, özdeyişler, atasözleri ve kurallardan kendimizi bilimsel ve haklı olarak azat etmemiz en doğal hakkımızdır. Ancak doğru ve bilimsel alternatiflerini geliştirebilirsek bu azat et etmeyi hak etmiş oluruz.ert, Aile, Kurum, Bölge, Ülke, Devlet…vb bazında, Toplumsal denklemin huzurlu adaleti…vb için her kes gücünün yettiği oranda itine/lerine(nefsine) hoşt demezse toplumsal tufan kopar.
Çözüm;Bir yanlışı gördüğünüzde gücünüz oranında(kalp, söz, eylem..vb) düzeltiniz Hz. Muhammed!! Yardım etmeye ve yanlışı düzeltemeye önce kendiniz, akrabalarınız ve çevrenizden başlayınız !!Hz. Muhammed AS. Bu hadisi eksik hatırlıyor olabilirim!? Bu asrın en büyük sosyal felaketlerinden biriside, fert, aile, kurum, bölge, ülke, devlet…vb bazında zihinsel, bedensel ve sosyal ilişkilerinde insanlara değer verirken ve konumlandırırken; liyakate değil akrabalığa ve akrabalık akaidine öncelik verilmesinden kaynaklandığına dikkat ediniz.Tüm dünya devletlerinin bu toplumsal sorunu için üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmalarının hazırlanabileceğini düşünün.1, 2

 

C.97 Pop kültürden sıyrılmalı, bizi benliğimizden uzaklaştıran şeylerden uzak durmalı ve kendi kültürümüze sahip çıkmalı ve aile, sosyal hayatta uygulamalıyız. Elif KIRKAĞAÇ

 

C.97.  A.Kâinattaki her milletin bir dili vardır. buna doğal konuşma veya düşünme dili denir.şiirde vezinde  türküde anlatmak istediklerimizi   dil aracılığıyla sözcüklere dökeriz. Bazı atasözleri yanlış veya eksik anlatılmıştır. Bilimsel araştırma kurumu yanlış doğru olanı bilimsel araştır kurumu olmalı. bilimsel kavramların Latince belirtildiği dile bilimsel dil denir. Algıda değişmezliği sağlamak için yanlış veya gereksiz gördüğümüz kavramların doğru alternatiflerini üretmek ve kavram kargaşasına son vermek gerekir. Fuad KARADAĞ

C.97

A: Düşüncesini olduğu gibi söylemek, sözlü olarak konuşulan dil. Sözcüklere edebi anlamlar yükleyerek ve belli kalıplara sokarak kullanmaktır. Bazı atasözleri gerçekleri olduğu gibi yansıtmıyor.

Mehmet ŞAFAK

C.97 A.DOĞAL DÜŞÜNCE VE KONUŞMA DİLİ: insanların karşı karşıya geldikleri zaman sesli olarak görüşürken, yani konuşurken kullandıkları konuşma dilidir Hilal KUL

C.97 Konuşma dili halk arasında anlaşılan ama yabancılar tarafından anlaşılamayan, kültürümüzün de içinde olduğu dildir. Deyimler, atasözlerimiz başka toplumlar tarafından anlaşılamaz, cümle olarak devriktir, eksiktir sadece kendi toplumumuz anlayabilir. Sevgi BARBARUS

C.97 Günlük konuşma dilimiz doğal düşünce dilidir.şiirsel konuşma dili bazı özel ve anlık zamanlarda zihnimizin doğallığının ötesine geçmesidir.atasal düşünme dili ise tekrarlanarak zamanımıza kadar gelmiş kalıp sözlerdir.Hatice MERT

C.97 Konuşma dili anlaşabilme dilidir. Bir bilime yönelik konuşmadır. Berna SİMEKLİOĞLU

C.97 İçindekini aynen bir şeylere dökmek bu konuşma olabilir şiir olabilir buna konuşma dili denir.

Bence istenilen insanın içinden gelendir.tabi bazen bilimsel dilde önemlidir tabi bu genelde gündelik yaşamda pek kullanılmaz.bilimsel söylemeler bazen yanlış anlaşılır bununda önemine geçmek bilimsel anlamda kavram eksikliğimizi düzelterek geçinebilir topluma kitap okuma alışkanlığı kazandırarak giderilebilir. Ahmet ERTUŞ

C.97 Bir şeye odaklanmadan kendi kendisine insanın aklına gelmesi ve bunu düşünmesidir. Bu düşüncelerini direkt hiçbir edebi kaygı duymadan anlatmak ise doğal konuşma dilidir.Saray İLTER

C.97 Konuşma dili gündelik işlerimizde kullandığımız dildir. Şiirsel, vezin ve türküsel düşünce ve konuşma dili kültürümüzün ve toplumumuzun deneyimleri ve birikimleri ile günümüze kadar gelen eserlerdir. Atasal düşünce ve konuşma dili toplumumuzun yaşadığı deneyimler sonucu yaşanan olaylara örnek olarak söylenmiş sözcüklerdir. Bilimsel düşünce ve konuşma dili Latincedir. Ve tüm bilimsel çevrelerde kabul görmüş Latincedir. Yabancı diller özellikle son dönemlerde İngilizce gibi… Süper emperyalist ülkelerin dilleri neredeyse dünya üzerinde her yerde kullanılıyor. Bu dillerin çok kullanılması kültür kaybına ve yozlaşmaya neden olur. Bunu önlemenin en iyi yolu gündelik işlerimizde kendi dilimizi kullanmaktır. Salih KOÇYİĞİT

C.97 İnsanların anlaşabildiği seda ve kolay algılana bilen argosuz küfürsüz bir dil olmalı konuşma dili ve Duyguları kolayca ifade edebilmeli insan o konuşma diliyle şiirsel bir akıntıya sahip olan bir dil her zaman konuşmak mümkün değildir. Orhan KAÇAK

C.97 Zihinden gerçekleştirilen düşünmedir

 Harflerle dile aktarılan sözcüklerdir

 Duyguların dile geliş şekli

 Direk zihne yerleşmiş düşünce

 Kavramları somutlaştırarak her şeyi zihinde geliştirmek günümüzdeki toplumda ırkçı bir yaklaşımla düşünülüne ve dile dökülen sözcüklerdir. ASLI ATAŞ
C.97
– Atalarımızdan milyonlarca yanlışı miras aldık Kadına şiddeti meşrulaştıran bir sürü atasözü var.     

          Fahri ERGÜN