12-
I.Nasıl ki bir peygamber ayetleri hayatına uygulayarak güzel ahlak ve verimli yaşam kurlarını (doğal ve toplumsal döngülere uyumlu-verimli kuralları) hadis olarak hayatına direne ederek-kayıt ederek toplumsal sorunları çözüyorsa, bilim insanlarımızda;bilimde öğrendiklerini,toplumsal ve çevresel sorun - problemleri hayatına namuslu ve dürüstçe uygulayarak doğada ve toplum içerisinde liyakatli yaşama kurallarını direne ederek sadece işe yarar-yararlı doğal ve toplumsal dögülere uyumlu olanları;ders notu, toplumsal kural, doğa yasası, matematiksel bağıntı, buluş, keşif…vb insanlığa takdim etmelidir. Diğerlerinin izini kayıp etmesi veya emniyete alınması gerekir.
II.Bilim insanları ve peygamberin ürettiklerinin çelişkiye düştüğü noktaları;dini ve bilimi çok iyi bilen (fert olarak;dinbilim bilginleri-alimler yada din ve bilim cahili olmayanlar) tarafından tekrar araştırmaya konarak din-bilim fermuarı doğru eşleştirilmeli-çekilmeli. Ateistler ve fanatik dindarlarında bundan rahatsız olmamaları ve tahammül etmeleri gerekir.İpucu;1,2
I ve II. önermeleri;Ya çürütünüz. Ya tutarsız, gereksiz ve ütopyaları eleştiriniz. Yada alternatif görüş öneriniz.

 

 C.12)Bilimde bu sorunları birçok yönden kurandan alarak bilimin ilerlemesini savunuyorlar ancak bunlar evrimi savunup kendini evrime adayanlar kutsal kitabı görmezlikten geliyorlar bilmiyorlar ki evrim sadece bir kukla olduğunu

              Tabiî ki Müslüman alimin in sabırlı ve ilgili olmaları lazım.

               Salih AYTEKİN 

C-12 böyle bir durum Osmanlı Devleti’nde vardı.Bu durum insanların inanç eksikliğinden kaynaklanıyor.Bir mevzuyu ispatlamak istiyorsan karşına birçok itiraz eden insan çıkacaktır.Bunun karşısında pes etmeyeceksin ki karşındakine bir şeyler kazandırasın.

            Bazı çıkar sahibi örgüt ve insan gruplarının ortamı kızıştırması bu olanakları engelliyor.Halbuki bu gibi insanlar ve örgütler olmasa zaten sorun kendiliğinden çözülür.

Ramazan DEMİRDÖĞEN

 

C.12.İnsan hayatı bilerek yaşamıyor kendisine söylenenleri ya da yaşadıklarını anlamlandırmaya çalıştığı da sanmıyorum. İnsan düşünmüyor ki hadiselere yönelsin. Güzel ahlak verimli yaşam kurları bunların hakiki anlamını biliyoruz muyuz? Ne yazık ki hayır. İşte bilim adamları da her şeyi tam bilemezler. Yaptıkları icatlar her zaman insanlık için yararlı olmamıştır. Belki bildikleri birçok konuyu da bizden sakladılar.peygamberlerse Allah CC dan aldıkları tüm vahiler insanlığa sunmuşlardır.

Fakat bütün insanlar bunlara inanmamışlardır. Ateizmden bir kavram varlığına da inanmıyorum. Bence herkes inanıyor. Fakat bunu kabullenemiyor pascal’ın dediği gibi ‘ tanrı da korkulanmak ona inanmaktır.’ Kuşku ateizm değildir. Herkes de kendi tanrısını, dinini yaratıyordur. Barış TURAN

 

C.12Peygamberler zamanında içerikli kutsal kitaplar vardır. Bunun yanı sıra yaptıkları ve söyledikleriyle oluşturdukları hadisler vardır. O dönemin insanları bu bilgiler ışığında ilerlerken, zaman ilerledikçe bilim adamları ışığında teknolojik gelişmeler ilerledi. Bilim adamlarıda keşfettiklerini kağıtlara ve internete aktararak onları kalıcı hale getirip insanlara sundular. Bu yönüyle bilim ve ilim eşleştirildi. Ateist ve fanatik dincileri, buna karşı çıkıp tepki göstermelerini engellemek için çok fazla sivrilmemek gerekir. Çünkü bilim ilimin ışığında ilerler.

BUKET ÖZÇELEBİ       

 

C.12.Bu gün Japonya ve Çin yapımı oldukları oyuncaklarda kullanımı oldukları plastik türü maddeleri ne kadar zarar veriyor. Çin malı oyuncakların sağlığa zararlı olduğu nedeniyle milyonlarcasının ABD’de toplatılması üzerine, Türkiye’de de Çin’den ithal edilen 768 ürünün tehlike içerdiği açıklandı. Çin’de fabrikası bulunan kaliteli oyuncak firmalarının dışında Çinliler tarafından markasız olarak üretilen oyuncaklar son derece kalitesizdir boyaları zehirli maddeler içermekle birlikte alınmasından iki gün sonra tehlikeli olacak şekilde dökülmektedir.. Kullanılan plastik, metal son derece kalitesizdir ve en ufak darbede kırılmaktadır. Kırılan sert plastik malzeme bıçak gibi keskin bir hale gelmektedir. Metaller iki gün içinde oksitlenmektedir. Hiçbir garantisi, güvencesi yoktur, üzerine yapıştırılmış olan kâğıttan çıkartmalar anında sökülmekte ve özellikle küçük çocuklar için büyük tehlike arz etmektedir. Eğer bebeğiniz veya çocuğunuz varsa kendisine mandal alın (Türk malı!)ama Çin malı oyuncak almayın. Çocuğunuzu sevindirmek isterken zarar görmesine sebep olabilirsiniz. Bu anlattıklarım tecrübeyle sabittir. Lütfen dikkat, gerçekten yarardan çok zararı olan mallardır. Öyle ki Çin’de üretilen kaliteli oyuncakların bazılarında bile kurşun içeren boyalar kullanıldığı anlaşılınca piyasadan toplatılmıştır! Bunun neresinde saygı neresinde insanları düşünen bir zihniyet vardır. Daha çok kar için daha çok rekabet, daha çok rekabet için her yol mubah. İşte kapitalizm. Cansu KAHİLOĞULLARI

 

C.12 Din ve bilim adamları çelişkili konularda kanunun araştırılması önem vermeli, araştırma sonuçları dikkate alınmalıdır.Dolayısıyla bu görüş bana göre olumludur.Din ve bilim adamları araştırmaya karşı çıkmamalı araştırmayı desteklemelidir. Deniz BÜYÜKERTAŞ

C.12. I.Toplumsal sorunları bilim insanları kendi aralarında kaydedip tartışmalı yani doğruyu ve yanlışı iyice analiz edip kendi çıkarlarını düşünmeksizin topluma iletmeli ve bunu iletirken önce kendi yaşamalıdır.

      II. Bir konu üzerinde tartışma yapılırken ateistinin de dindarının da birbirlerine saygı duyup doğruyu aramaya çalışmalıdırlar.  Ersin DEMİR

C.12 İnsanlar öğrendiklerini kişiliklerinde yoğurarak dışa vurmalılar.Fatma DURUŞ

 

C.12. I- Bilim insanlarının buluşlarının bazılarını insanlığa aktarıp bazılarını saklaması yanlış olur. Çünkü bu buluşların insanlara zararlı ya da faydalı olduğunun kıstası neye göre belirlenebilir ki? Bir topluma faydalı olan bir buluş diğer toplumların bir kısmı için zararlı olmayacağı ne malum. Ya da faydayı ve zararı içinde barındıran onu kullanan kişiye göre şekil alan buluşlar. Örneğin Internet.

             II-  Din ile bilimin çelişkiye düşmesi terimi yanlış bir terimdir. Bilimin dinin belli konusunda yanlış sonuç vermesi terimi daha doğru bir ifadedir. Böyle bir sonuçta hemen kesin yargıya varılmamalıdır. Zira dinin bilimle çelişen hiçbir dinle çelişmesi söz konusu değildir. İslam dininin dünyadaki temeli Kuran’dır. Ve şimdiye dek bilimin bununla çelişen hiçbir konu bulunmamaktadır. Fakat bazı kapitalistler bu konuda zırvalamaktadır ki bunlar da göz ardı edilmelidir.  Gani KISACA

 

C.12 Herkesin objektif bir şekilde yaklaşmaları gerekir. Kimse kendi çıkarını düşünmemelidir. Hem bir örnek Darwin bile ölürken evrimin olmadığını söylemiştir. ( M. Onur YILDIRIM)

 

C.12 A) Din ve bilimin kesiştiği bazı bilimler vardır ki; insanlar bu noktada yanlış yorum yapar ve yanlış yönlenir.  Hal bu ki din ve bilim en doğru şekilde araştırılırsa, kesişen noktalar en iyi şekilde analiz edilirse belki de bu yanlışlıklar ortaya çıkmaz.

   B)Peygamberimiz güzel ahlaklıydı ve insanlarında güzel ahlaklı olması için kendisini örnek alması uygun görülmüştü. Peygamber efendimiz zamanında söylenen birçok söz kayıt altına alınmış ve biz insanlık için uygun görülmüştür.        

 

 C.12.Ne yazık ki şuan yaşadığımız dünyada güzel ahlak ile hayatını devam ettiren çok az insan vardır.Peki neden? Çünkü biz insanlar güzel ahlakı, efendimizin hadislerini bile hayatımıza uygulamaktan aciz bir durumdayız.Eğer bu faydalı davranışları hayatımıza uygulamış olsaydık şuanda toplum düzenimiz çok daha farklı olurdu.MÜZEYYEN KAPLAN

 

C.12A) Bilim insanları, olaylara asla namuslu ve dürüst yaklaşmadıklarından bu sadece bir ütopyadır.

B)Bilim ve din aslında çelişkiye düşmez. Onlar tek bir şeye işaret eder. Çelişkiye düşen bilim ve din insanlarıdır. Aralarından biri mutlaka yalancıdır. Neşe ERAY

 

C 12. Genelde bulunan buluşlar yapılan araştırmalar dine dayanmakta. Bunu yaparken denge kurmak gerekir ne aşırı yüklenme ne de uzak kalma ikisi de olmamalıdır. Oktay YİĞİT

 

C.12A. Bilim insanları  güzel ahlaklı olursa  zarar verecek  herhangi bir icat keşif…vb yapmazlar çünkü dürüsttürler  çevre sorunlarını çözmekle  toplumsal  kural doğa yasasını insanlığa takdim etmekle uğraşırlar   buda imha etmeye gerek kalmaz.            Pınar TORAMAN

 

 

C.12. Peygamberler birer gerçek ve uygulayıcı modellerdir. Onların hal ve hareketleri bir kuru taklitçilik anlayışı değil, daha çok yönlü olmalıdır. Bilim insanları da öğrendiklerini ilk önce kendisi amel edip daha sonra kitlelere uygulamalıdır.                 Rıfat AKYAVUZ

 

C.12. Bilimde yapılan her buluş bulunan her bilgi, insanlığın yararına değildir. Bu yüzden bu bilgilerin yayılması doğru değildir.  Örneğin:  Atom bombası.  Birçok insanın ölümüne ve sakat ölü doğmasına neden olmuştur. Salih ERKEN

 

C.12.1: Peygamberin görevi doğru yolun bilinmeyenlerine afişte etmekti bundan dolayı peygamberler bildiği dini yorumlamamış ve hadisi şeriflerde yol göstermeye çalışmıştır. Ancak bilim adamının görevi bir buluşu ortaya atmaktır. 

        2: Bilim ilerlemesini Kuran’ı Kerim ışığında hızlıca gerçekleştirir. Batı her ne kadar Kuran’ı Kerimi ve son peygamberi yalanlasa da Kuran’ı Kerimle ilerlemesini sağlamaktadır. Kısacası hem hak kitabı olduğu için hem de bilim adamları tarafından araştırıldıktan sonra faaliyetlerde bulunduğu için Kuran’ı Kerimle ters düşmez. Salih YENİOCAK

 

C.12A Peygamberlerin yaptıkları doğru ve ahlaki değerlere uygundur. Bilim adamlarının yaptıkları ise doğru olabilirde olmaya bilirde. O yüzden bilim adamları da peygamberlerin yaptıklarını şiar olarak edinmelidir.  Sema YEŞİLYURT

 

C.12 İnsanlar dinlerinin gereklerini yerine getirir ve hayatında uyguladıkları gibi bilimi de hayatına yansıtmalıdır.Bu sayede çevresine faydalı ve uyumlu olabilir.  Şengül GİYEN

 

 

C.12.A) Hz.  Peygamber  kuran ahlakına sahipti. Ve  ümmetinin de öyle olması istiyordu.Bunu hadislerinde de görebiliyoruz.Bilim adamları da öyle olmalıdır. Öğrendikleri özellikle yararlı olanları insanlara sunmalıdırlar. Bu onların görevleridir. Eğer böyle yapılmazsa toplumsal sorunlar ortaya çıkar.

         B)Peygamberler doğruyu göstererek bu dünyadan göçtüler.Bilim insanlarının çelişkiye düştüğü noktalarda ise iyi bilen insanlar arasında istişare yapılmalı öyle sunulmalıdır.Fakat ateistler tahammül edecek diye bir şey söz konusu değil.Zaten onların istediği İslam’ı yeryüzünden silmek. Buda Allah istemediği sürece söz konusu olamaz.          Türkan ÖZARAZ

 

C.12 Her zaman insanların hayatında bir yol gösterici olmuştur. Nitekim bu kadar bu kadar peygamber bu kadar kitap bu yüzden gelmiştir. Parafta okuduğumdan yola çıkarak, zaten bize gelen kitabımız “Kuran-ı Kerim” i araştırmayı bırakın, düşünmeye bile gerek yoktur. Çünkü her şey en doğrusuyla orda yazar. Ama bilimdeki süregelen buluşları en ince ayrıntısına kadar ayrıştırmalı daha sonra ise hayatımızda uygulamalıyız. Yusuf ERGİN

 

C.12.A.Peygamberler ve bilim insanları ilahi olarak yada araştırıp,öğrenip,uygulayıp,yarar görerek bazı şeyleri kayıt ederler.Bunlardan bütün insanların istifade etmesini isterler.Fakat bazı insanlar bu bilgilere inanmaz.Bazıları inanır ve daha fazla yaymaya çalışır.Bu insanın inanç ve değerler sistemine bağlıdır.

B.Bilim insanları ve peygamberleri kayıt ettiği bazı konuları insanlar yanlış anlayabilir.Uç noktalara çekebilir.Çürümeye çalışabilir ,irdeleyebilir.Ateistlerin ve dindarların bu konuda biraz sabırlı olmaları gerekir.İnandıkları şeye gerçekten güveniyorlarsa başka insanlar irdelese ve araştırsa bile aynı noktaya varacaklarını düşünmelidirler.Bu düşünceye gerçekten katılıyorum.Zehra AKTI

 

C 12.I.Bilim adamları kendilerine verilen bu vergiyi en doğru şekilde kullanmalıdırlar. Örneğin; bir atom bombası ile kaç nesli kat ettiler. Bir peygamber kendisine verilen kudreti bu şekilde kullansa idi insanlığa bundan daha fazla zarar verirdi. Bilim adamları da bu doğrultuda yol almalı.

      II.Bence bilim adamları dini araştırıp ortaya farklı metotlar sunarak çağa uydurduğu din diye sunmaktansa kendi dinlerini istedikleri halde yaşasınlar bıraksınlar insanlar kendi iradeleri doğrultusunda yaşasın dinini yani; inanç’ın çağı yoktur. İnsanın çağı vardır. Zehra SEMİZ

 

C.12.I Yaşam döngüsünde, insanlar müneccim olarak gönderilen insanlar olsun, günümüz yüzyılın bilim insanlar olsun hayatlarını adadıkları bu yolda anlaşılır bir mana yüklemek için ilk olarak kendilerinin bunu uygulamaları gerekir.Muallaka mahal vermeden, yol gösterici kimliğiyle, her açıdan örnek kişilik sahibi olmalıdır.Örneğin; Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetleri, Allah’u Teala’nın gönderdiği ayetlerin yansımasıdır.O örnek ahlak sahibi olarak, söylediklerini ilk olarak kendi hayatına uygulamış ve ondan sonra insanlara tebliği etmiştir.

     II. Peygamber efendimizin çoğu konuda söyledikleri, Allah’u Teala’nın kendisine tebliğiyle olmuştur.Gerek ilmi konularda ki direkt söylemleri, gerekse üstü kapalı ve günümüz bilimince ispatlanmış söylemleri, tartışmasız su götürmez gerçeklerdir.Ancak bunu günümüz koşullarına uyarlarken diğer dinlerin de hassas olduğu konulara da saygı göstermeli, her görüş hoş görü ile karşılanmalıdır.Çünkü her insanın fıtratı bir değildir. Seyithan GÜNEŞ

 

C.12 Bilim insanları topluma keşif, matematik, doğa yasası…vb. ile ancak bir noktaya kadar yardım edebilirler. Hayat bunlardan ibaret değildir. Bunları vererek güzel ahlak, doğru kişilik…..vb. kavramlar eksik kalacak ve gelişmeyecektir. Oysaki bilim ve ilim birbirini tamamlayan kavramlardır. Bilim gün geçtikçe ilerlemekte bugünkü yerini yarın çok daha iyisi almaktadır. Bilim için çelişkiye düşülen yerleri bugün toplamak olanaklıdır. Fakat din için aynı şey geçerli değildir. Peygamberlere din en iyi şekilde öğretilip insanlara nakledilmesi emredildi. Bunların çelişkiye düştüğü noktaları insanlar düzeltemezler. Bu konuda bizler onlardan daha iyi olamayız. Özlem SÜTÇÜ

 

C.12A Şu an ki din adamlarının söyledikleri ve yaptıkları birbirini tutmuyor.

       B Radikal dinci ve ateistler gibi işin iyi gitmesini istemiyorlar. Ramazan VARIŞ