VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi s.113, İnönü Üniversitesi  Biyoloji Bölümü, 10-13 Eylül 2007 Malatya 

ARTIK VE ATIK MALZEMELERİN, ÖĞRETİMDE VE ÜRETİM ÖNCESİ; 2. VE 3. KEZ KULLANIMINA YÖNELİK VERİMLİ TASARIM ŞEKİLLERİ VE SAHALARININ GELİŞTİRİLMESİ

Yrd.Doç. Dr. Ahmet SELÇUK*
Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ*
Öğr.Gör. Mesut GÜL**
Öğr.Gör. Özdemir KARABAY*
*Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Eğitim Fakültesi
      ** Yüzüncü Yıl Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte
  Zeve kampusü/VAN


Özet

   Bu bildirimiz de, tüketim sonrası çöpe atılan veya dönüşüm kutularına konan;artık ve atık( plastik, cam, teneke…vb) malzemelerin, orta öğretimde kullanımları ve  üretim öncesi; 2. ve 3. kez kullanılacak şekilde  tasarımları ile ilgili; “Evsel Artık ve  Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı” adlı projemizden  toplanan  verilere dayalı olarak,  varılan sonuçların verimli olmasına yönelik örnekler verilecektir.
       Projenin uluslararası  seviyede amacına ulaşması ve verimli olması için;yurt içi ve yurt dışındaki ilgili bazı kurum ve kuruluşlarla; projenin amaçları, önemi ve teşviki ile ilgili, bilgi alış verişinde bulunulduktan sonra, bildiride plastik, cam , kauçuk.. vb.den üretim yapılırken kullanım sonrasına yönelik tasarım ve önerilerin firma tarafından ürün rehberine veya malzeme üzerine gerekli bilgilerin açık ve net olarak yazılması için teşvik edici öneriler bulunulacaktır.                 
        Bildiride; sonuç olarak  toplanan materyaller, izlenen yöntemler, atık ve artık malzemelerin kullanım alanları ve tasarımları hakkında sunu  yapılacak ve  web sayfasındaki dizaynı hakkında bilgi verlecektir.

Anahtar Kelimeler: Atık,Artık,Plastik, Cam ,Kauçuk, Öğretimde Malzeme Kullanım.ı         Proje Grafiği, Filmi ve Kesin Raporu