Salvadora persica/Misvak
Salvadora persica

Salvadora persica

Salvadora persica

Salvadora persica


MİSVAK (Stipites salvadorae)
Salvadora persica L. (Salvadoraceae) türünün kurutulmuş gövde, dal veya kök parçalarıdır.
-Bu tür dikensiz küçük bir ağaçtır.
-Yapraklar karşılıklı, tam kenarlı ve derimsi.
-Çiçekler 4 parçalı.
-Meyve küçük bir kiraz biçimindedir.
-Bitki Kuzey Afrika, İran ve Hindistan’da yetişir.
-Misvak parmak kalınlığında, 10-20 cm boyda, gümüşümsü esmer renkli çubuklar halindedir.
-Yakın Doğu ülkeleri Müslüman halkı tarafından diş temizliği için kullanılır .
-Misvak diş temizliği için şöyle hazırlanır: çubuğun bir ucundan kabuk bir cm kadar uzunlukta soyulur.
-Bu kısım 24 saat kadar suda bırakılarak yumuşatılır.
-Sonra hafifçe dövülerek uç kısımdaki lifler meydana çıkartılır.
-Bu şekilde elde edilen fırça ile dişler fırçalanır.
-Misvaktan yapılan fırça ile dişlerin temizlenmesinde hem liflerin etkisi ve hem de misvakta bulunan bileşiklerin antiseptik ve temizleyici özelliği etkili olmaktadır.
-Misvak bitkisinin yapraklan kuvvet verici, ateş düşürücü ve yatıştırıcı, meyveleri ise gaz söktürücü ve idrar arttırıcı olarak, bitkinin yetiştiği ülkelerde, yerli halk tarafından kullanılmaktadır. -Diğer isimler : Arak (Arapça), Diş paklayıcı, Mosfak (farsça). (T. Baytop'tan alıntı yapılmıştır).