h
 Van Florası Sanal Herbaryumu

VAN HAVZASI SANAL HERBARYUMU'NUN TARİHÇESİ (Tanıtım Filmi)

Işık Kutusunu Üretebilirsiniz

VAN SANAL HERBARYUMU'NUN TANITILMASI

“THE ENDEMIC PLANTS OF VAN PROVINCE” adlı makale esas alınarak hazırlanan VAN HAVZASI ENDEMİK BİTKİLERİ SANAL KİTABI, aşağıdaki 3 amacın gerçekleştirilmesinde basamak ve rehber oluşturması bakımından önemlidir.

1-Van Florasına ait sanal herbaryum, Van Florası dijital kitabı, Van Florası web sayfası hazırlanırken; akademik çalışmalar, üniversitede eğitim, uygulamada kullanım ve web  sayfası hazırlamak için amaçlarımıza en uygun programların belirlenmesi,
2-Sanal herbaryum materyali hazırlanırken; taksonlara ait makroskobik - mikroskobik özgün özelliklerin dijital ortama aktarılmasındaki güçlüklerin ve izlenecek metotların saptanması,
3-Dijital ortama; kuru-taze herbaryum materyalleri ve resimlerin aktarılmasında kullanılan Işık Kutusunun uygulamadaki yerinin belirlenmesi.
Uluslararası incelemeli ve ulusal patentli bu cihaz; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ tarafından, özellikle bu çalışmalar için geliştirilmiştir. Örneklerin hazırlanışına ait tüm ayrıntılı bilgileri içeren bir disket ile Işık Kutusundan birer numune aşağıda isimleri yazılı Üniversitelerimizin Biyoloji Bölümlerinin ilgili elemanlarına hediye edilmiş ve kullanımı hakkında uygulamalı bilgi verilmiştir. Işık Kutusunun hediye edildiği Üniversitelerimiz;
Prof.Dr.Ender YURDAKULOL, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ,
Prof.Dr.Mecit VURAL, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof.Dr.Gülendam TÜMEN,Balıkesir Üniversitesi
Prof.Dr.Hüsnü CAN BAŞER, Anadolu Üniversitesi,
Prof.Dr.Neriman ÖZHATAY, İstanbul Üniversitesi ,
Prof.Dr.Ali DEMİRSOY, Doç. Dr. Ali DÖNMEZ, Hacettepe Üniversitesi dir.
Prof.Dr.Mehmet KOYUNCU, (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi),
Prof.Dr.Bayram YILDIZ (Balıkesir Üniversitesi),
Prof.Dr.Yücel AŞKIN, (YYÜ Ziraat Fakültesi),
Prof.Dr.Sefer ÖRÇEN, (YYÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü),
TED Van KOLEJİ Bilgisayar Odası,

1 er Adet Işık KUTUSU HEDİYE EDİLEN; Profesörlüğe Atanmamda Görevli Jüri Üyeleri 29.05.2008

Prof. Dr. Şinasi YILDIRIMLI

Hacettepe Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Botanik ABD
Beytepe Kampusu 06800 Ankara

Prof. Dr. Hayrettin OCAKVERDİ
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen –Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü,
Telefon:0326 2213317-18-19 0326 2455845
Atatürk Caddesi Ürgen Paşa Mahallesi 31040 Antakya-HATAY

Prof. Dr. Zeki AYTAÇ
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü Botanik ABD
06500 Teknikokullar/ANKARA

Prof. Dr. Gülendam TÜMEN
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
(Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)
Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESIR

Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL
Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
ANTALYA

 VAN HAVZASI ENDEMİK BİTKİLERİ SANAL KİTABI; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ tarafında hazırlanmıştır. Kitabın kapağında adları geçen Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU ve Öğr. Gör. Mesut GÜL’ün, sadece ortaklaşa hazırlanan THE ENDEMIC PLANTS OF VAN PROVINCE adlı makaleden dolayı adları buraya yazılmıştır.
  Dijital resim ve görüntüler; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU, Araş. Gör. Mehmet FIRAT ve Uzm. Metin ARMAĞAN’a aittir. Kuru materyaller, YYÜ Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalında bulunmaktadır.
Halen YYÜ Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalında düzenlenmiş olan Sanal Herbaryum Hazırlık Odasında; 1 adet bilgisayar, Işık Kutusu,1 adet AverVision 300,1 adet Canon 300D dijital fotoğraf makinası, 1 adet Canon XM2 video kamera,1 adet scanner (HP 5490C) ile resim-pozitif ve negatif film tarayıcı aksamları, Adobe  Photoshop7 ve FlipAlbum Pro Programları ile VAN FLORASI üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca bu odada, Sanal Herbaryum materyali hazırlanmasına yönelik, uygulamalı lisans üstü dersi de verilmektedir.  Bunlar haricinde, araştırıcıya  ait 2 adet IBM ThinkCentre, 4 Adet Zenon, 1 adet HP Vectra VL8 Masa üstü bilgisayar, 2 adet diz üstü (DELL Inspiron 2650, Toshiba Centrio ) bilgisayar ve 4 adet scnner (HP3500C, HP3800C HP 5500C, 5490C) ile bunlara ait tüm cisim resim ve film aktarma cihazları mevcut olup VAN FLORASI’nın Web Sayfası ve Dijital Kitabı üzerindeki çalışmalar son aşamasına gelmiş durumdadır.

 VAN HAVZASI ENDEMİK BİTKİLERİ SANAL KİTABI, öncelikle yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve sonuçlarının daha sonra bölge ve ülke florasına uygulanması bakımından önem taşımaktadır. Taksonların  floradaki tanımlayıcı – bilimsel özellikleri, ekonomik önemi ve pratikteki kullanım alanlarına ilişkin bilgiler ve ilave resim - görüntüler eklenecektir.
                  Bu çalışmada; doğadan fotoğraf makinesiyle çekilmiş resimlerin yanı sıra, doğadan toplanmış taze ve kuru herbaryum materyallerinin Işık Kutusuyla çekilmiş görüntüleri bulunmaktadır.                

VAN HAVZASI ENDEMİK BİTKİLERİ SANAL KİTABI’ nda yer alan resimler, öncelikle habitatı ve bitkinin genel görünümü hakkında bilgi vermekte olup makro çekimler kısmen teşhis edici amaçla kullanılabilecek düzeydedir. Görüntüler daha çok tanımlayıcı ve teşhis edici özellikleri vermektedir. Bu görüntüler sayesinde nicel ve nitel özellikler daha kaliteli ve net bir şekilde tanımlanabilmektedir.

VAN HAVZASI ENDEMİK BİTKİLERİ SANAL KİTABI ile uygulamada, özellikle bitki teşhisi ve web sayfası hazırlanmasında başarılı olunursa; Van Florası (Web ve Sanal herbaryum amaçlı 3700 resim-görüntü içeren CD makalenin ekinde sunulmuştur), Bölge Florası ve Ülke Florasının sanal kitabı - web sayfasının hazırlanmasına katkıda bulunulmuş olacaktır.

 Van Florası ve Van Endemikleri ile ilgili CD lerin elden verildiği ve gönderildiği öğretim üyeleri;
Prof. Dr. Ali ÇIRPICI;Marmara Üniv.Atatürk Eğitim Fak.;Yapılan çalışma için yazılı teşekkür etmiştir.
Prof.Dr. Ali DEMİRSOY,HÜ Fen Fak Biyoloji Böl.Zooloji ABD;Çalışmalarımı pozitif teşvik edici eleştirilerinden ve arazi gözlemleri ilgili deneyimlerinden beni yararlandırmıştır.
Prof.Dr. Ayşe BOŞGELMEZ, HÜ Fen Fak Biyoloji Böl. Ekoloji ABD;Çalışmalarımı pozitif teşvik edici eleştirilerinden ve çalışmalarından sürekli beni yararlandırmıştır.
Prof. Dr. Bayram YILDIZ , (Ranunculaceae, Orobanchaceae, Campanulaceae ve Muhtelif) ;Balıkesir Üniv. Fen Fak.
Prof. Dr. Ender YURDAKULOL, Ankara Üniv. Fen Fak. Çalışmalarımı pozitif teşvik edici sözlü eleştirilerde bulunmuştur.
Prof. Dr. Hayrettin OCAKVERDİ, Musfa Kemal Üniv. Fen Fak. Yapılan çalışma için yazılı teşekkür etmiştir.
Prof. Dr. Hayri DUMAN, (Apiaceae, Scrophulariaceae Boraginaceae, Asteraceae);Gazi Üniv. Fen Fak.
Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL,Akdeniz Üniv. Fen Fak. Biyoloji.
Prof.Dr. K. Hüsnü Can Başer, Çalışmalarımı pozitif teşvik edici yazılı ve sözlü eleştirilerde bulunmuştur.
Prof. Dr. Mecit VURAL, (Fabaceae);Gazi Üniv Fen Fak. CD'le için sözlü teşekkür etmiştir.
Prof.Dr. Mehmet KOYUNCU;AÜ Eczacılık Fakültesi. Van florasına ait bitki örnekleri toplanmış ve adlandırmıştır.Sanal herbaryumumuza verilerini esirgememiştir.
Prof. Dr. Musa DOĞAN , Poaceae, Plumbaginaceae);Poaceae örneklerimizin çoğunu kontrol etmiş ve adlandırmıştır.
Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY;Türkiye Florası 8. Cilt bitkilerinin tümü
Prof. Dr. Ömer SAYA, Dicle Üniv Fen Fak.
Prof. Dr. Özcan SEÇMEN, Ege Üniv. Fen Fak.
Prof. Dr. Sadık ERİK, HÜ Fen Fak Biyoloji Böl. Botanik ABD
Prof. Dr. Şinasi YILDIRIMLI,Brassicaceae);HÜ Fen Fak Biyoloji Böl. Botanik ABD
Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU;Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğitim Fak. Biyoloj ABD
Prof. Dr. Tuna EKİM, Lamiaceae, Muhtelif) ;İstanbul Üniv. Fen Fak.
Prof. Dr. Zeki AYTAÇ, Asteraceae);Gazi Üniv Fen Fak.
Doç. Dr. Ali DÖNMEZ, Rosaceae):HÜ Fen Fak Biyoloji Böl. Botanik ABD
Araş.Gör. Mehmet FIRAT YYÜ Eğitim Fakültesi (elden verildi)
Araş.Gör.Ömer BİNGÖL   YYÜ Eğitim Fakültesi (elden verildi)

ÖNEMLİ:
1-Van Florası Sanal Herbaryumu,
2-
Van Florası Resimli Sanal Kitabı,
3-
Van Florası Web sayfası
çalışmalarına ait, özellikle ülkemiz koşullarına hizmet vermesine yönelik önerileriniz - eleştirilerinizi esirgememenizi ve görüşlerinizi aşağıda belirtilen e-mail, adres veya telefona  30  Nisan 2004 tarihine kadar  bildirmelerini rica ediyorum.
Sevgi ve saygılarımla.15.01.2004.  Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ

ADRESLER:
e-mail nasip@hotmail.com
Tel.(iş) :0432 2251656-57
Posta adresi:YYÜ Eğitim Fakültesi OÖFMAE Bölümü, Biyoloji Ana Bilim Dalı    65080 Zeve Kampüsü/VAN