Fomik Kasnağı Çekim Denemeleri1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

              Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalında;plastik prototip Fomik Kasnakla ilgili olarak yaptığımız denemelerde olumlu sonuç alınmıştır.
             Bu kasnak; gereksinimden, pratik oluşundan, israfı-ilkelliği önlerken, verimliliği artıracağı düşünülmeye değer bulunduğu için yapılmasına karar verilmiştir. Dermirkuş, 2007.