Water Kabarcıgı


Water Kabarcıgı

Safra-bağırsak kanalı. Safra kanalının (koledok kanalı) 12 parmak bağırsağı ile birleştiği yer.