Ventrikulus


Ventrikulus

Ventrikulus

Ventrikulus

Yürek boşluğu.Organ boşluğu.Bir organın boşluğu. Örneğin, beyinin çeşitli odacıklarından biri ya da yüreğin kanı atriumlardan alan odacıklardan her biri.