Uretra


Uretra

İdrar zar kanalıdır. İdrarı idrar kesesinden vücut dışına çıkaran zarsı kanal.üretral akıntı, dizüri, pollaküri ile seyreden, infeksiyonlara sebep olabilir.
Ör: üretral akıntı, dizüri, pollaküri ile seyreden, infeksiyonlara sebep olabilir.