Schizokarp


Schizokarp

Schizokarp

Yarılan meyva. Bileşik bir ovaryumdan oluşan ve karpelleri yarılarak iki veya daha çok parçalara ayrılan, kuru, açınımsız, yalın meyva.
Bu parçaların her birine merikarp adı verilir.