Ovovivipar


Ovivivipar

Ovovivipar

Ovovivipar

İç çoğalan.Bir plasenta oluşumuyla anne-yavru arasında bağlantı olmaksızın, yumurtası vücut içinde gelişen ve yavruyu yumurtadan çıktıktan sonra vücut dışına bırakan, yalancı doğum yapan.