Ovul


Ovul

Ovul

Ovul

Ovul

Tohum oluşturan yapı, tohum kesesi.Tohum taslağı. Bir ya da daha fazla integumentle örtülü tohumlu bitkinin ovaryumu içinde bulunan bir megasporangiumdur.
Tohumlu bitkilerde, döllenmeden sonra tohumu meydana getiren yapıdır.