Osmoregulasyon


Osmoregulasyon

Su ayarlama dengesi.Bazı sucul organizmaların vücutlarını osmotik basıncını yaşadığı ortama bağlı kalmadan ayarlamaları.