Ozmofil


Ozmofil

Talı sever,Şeker seven.Yüksek şeker konsantrasyonu seven. Daha çok mayalar için kullanılan bir deyimdir. Bu tip mayalar Glikoz Broth %50 besiyerinde geliştirilir.
Saccharomyces rouxii
tipik bir ozmofil mayadır. Ayrıca bakınız; ozmotolerant.