Ortotrop


Ortotrop

Ortotrop

 Dik tohum taslağı. Tohum taslağı düz ve simetrik olup, dölenme geçidi ile tohum taslağı sapı düşey bir hat üzerindedir.