Orthomyxoviridae


Orthomyxoviridae

Orthomyxoviridae

Orthomyxoviridae

Grip virüsleri ailesi. Grip virüslerinin dahil olduğu, 80-200 nm büyüklüğünde, çok iplikli sarmal RNA içeren, kılıf üzerindeki çıkıntıları kırmızı kan hücrelerinin aglütinasyonuna neden olan bir familya.