Ortogenez


Ortogenez

Ortogenez

1-Ortogenez (Düz Evrim Hattı): Belirli bir yöndeki evrimsel ilerleme. Düz hatlı evrim. veya bir canlının yaşadığı ortama ve
yaşam şekline en mükemmel şekilde uyum yapmasıdır.
2-Divergence (Açılan Evrim Hattı);Büyük ölçüde aynı kökene bağlı iki ya da daha fazla organizmada benzer veya farklı işlev gören
çeşitli yapıların(organ-özelliklerin) bağımsız olarak birbirinden uzaklaşan bir evrimsel çizgi/özellik götermesi(evrimleşmesi).
Akraba fertlerin farklı adaptasyon göstermesine “açılan evrim” denir.
3-Convergence (Daralan Evrim Hattı):Büyük ölçüde farklı kökene bağlı iki ya da daha fazla organizmada benzer işlev
yapan çeşitli yapılar
ın(organ-özelliklerin) bağımsız olarak birbirine yaklaşan bir evrimsel çizgi/özellik götermesi(evrimleşmesi).
Akraba olmayan fertlerin benzer şekilde adaptasyon göstermemesine “daralan evrim” denir.
Bu üç evrimsel açılım evrimin hayat ağacı modelinin dallarını oluşturur.   (Filogeni)
4-Parallel (Paralel Evrim): Çeşitli canlı gruplarında; paralel ve bağımsız olarak görülen aynı evrimsel süreçlerdeki benzer değişim ve özelliklerdir. Paralel gelişmeden meydana gelen yapısal benzerlik her zaman filogenetik ilişkiyi göstermez. Sadece evrimin 2 veya daha fazla grupta aynı doğrultuda ve ekseriya benzer etkilere tepki olarak meydana geldiğini gösterir. Örneğin; Cactaceae ve Euphorbiaceae morfolojik birbirlerine benzerler fakat hiçbir zaman aynı tür bitkiler değildirler.
 Düz hatlı evrim.doğru gelişim.Belirli bir yöndeki evrimsel ilerleme.
.