Organik Asit


Organik Asit

Organik Asit

  Karboksilli asitleri Yapısında karboksil (—COOH) bulunan asitler.