Organogenez


Organogenez

Organogenez

 Organ oluşumu Embriyo tabakalarından organların meydana gelmesidir.