Orbital


Orbital

Orbital

 Yörünge. Bir elektronun atom çekirdeği çevresindeki dağılımı.