Olfaktür


Olfaktor

 

Burundaki kokulama sistemi ile ilgili kullanılan kavramdır.
Ör: koklama hücreleri /sinirleri gibi