Oblanseolat


Oblanseolat

Ters mızraksı. Ters mızrak şeklinde, Taban kısmı ince uca doğru gittikçe genişleyen ve ucu sivri, uzunluğu genişliğinden daha fazla olan basit yaprak.