Oblik


Oblik

Oblik

 Karşılıklı olmıyan. Stamendeki tekaların karşılıklı olmayıp birinin diğerinden daha aşağıda olması.