Nukleaz


Nukleaz

Nukleaz

Yönetici molekül parçalayıcı.Nükleik asitleri kısa oligonükleotit parçalarına yada tek nükleotide hidrolize eden enzimler grubu.