Nukleik Asit


Nukleik Asit

Nukleik Asit

Yönetici asit molekül, yönetici asit.Nükleotit denen ve pürin ya da pirimidin bazlarının biri, riboz ya da deoksiriboz şekerinden biri ve bir fosforik asitten oluşan birimlerin tekrarlanması ile meydana gelen ve çekirdekte ve sitoplazmada bulunan asitler. DNA, RNA.