Notronlar


Notronlar

Yüksüz parçacık. Kütlesi bir olan hidrojen izotopu hariç bütün elementlerin çekirdeğinde protonlarla beraber bulunan elektrik yüksüz madde parçacıklarıdır.
örnek: bir alfa,iki beta ışıması yapan radyoaktif bir element için kimyasal özelliği değişir,nötron sayısı 2 azalır.