Notrofil


Notrofil

Notrofil

Notrofil

Akyuvar hücresi.Nötrofil granülosit olarak da adlarılan lökosit (akyuvar) hücresi.
Sahip olduğu granüller, boyalara özel bir afinite (bağlanma eğilimi) göstermediği için "nötrofil" olarak adlandırılmıştır.