Nematosit


Nematosit

Nematosit

1-Sölenter’lerde bulunan tutunma, korunma ve av yakalamaya yarayan küçük sokucu bir yapıdır.
2-Kitine benzer bir maddeden yapılmış ince bir kapsülden ve kıvrık bir tüp şeklindeki bir iplikten meydana gelmiştir.
Kapsülün ucu küçük bir kapak veya bir operkulumla örtülüdür.Kendilerini salgılayan knidositlerin içinde bulunurlar.
örnek:çoğu insanlarda zararlı değildir,fakat bazı deniz analarının nematositleri büyük ağrılara neden olabilir.