Nefron


Nefron

Nefron

1-Omurgalı böbreğinin anatomik ve işlevsel birimidir.
2-Omurgalı böbreğinin, idrar oluşturan yapısı ve işlev birimidir.
3-Böbrekte yapı ve süzme birimi nefrondur. Bir böbrekte yaklaşık iki milyon nefron vardır. Bir nefronda,
kılcal damarların oluşturduğu bir yumak (glomerulus), Bowman kapsülü denilen ay şeklindeki bir yapı ile bu kapsüle
bağlı, ince uzun, kıvrımlı bir boru (henle kanalı) bulunur. Böbrek kılcal damarları böbreğe artık maddeleri getirir.
4.Malpigi cismi ile proksimal tüp, henle kulpu, distal tüp ve toplama kanalından oluşan yapıdır.
 Böbrek birimidir. Omurgalı böbreğinin anatomik ve işlevsel birimidir.