Luminessens


Luminessens

Işık oluşturma.Ateş böceği reaksiyonu olarak da bilinir. Bu reaksiyondan sayımda da yararlanılır. .