Lipaz


Lipaz

Lipaz

Yağ enzimi; Lipidleri (yağları), yağ asitleri ve gliserine parçalayan sindirim enzimi.