Linkaj


Linkaj

Linkaj

Bağlantıdır. Aynı kromozomda bulunan bir gen grubunun yavru döllere bir arada aktarılması eğilimidir.