Linkaj


Linkaj

Linkaj

 Bağlantı. Aynı kromozomda bulunan bir gen grubunun yavru döllere bir arada aktarılması eğilimi.