Leaf Hilum


Leaf Hilum

 Göbekcik. Tohum taslağı sapının tohuma bağlandığı yer veya sap ayrıldıktan sonra tohum üzerinde kalan iz.