LarvaLarva

1-Balık, kurbağa, böcek gibi hayvanların hayat devrelerinde, ana babaya benzemeyen ve başkalaşım geçiren yavru halidir.
2-Bazı hayvanların hayat devrelerinde görülen ve metamorfoz sonucunda ergin hale benzeyecek olan yavru evresidir.
3- Metamorfoz geçiren hayvanların yumurtadan çıkmış yavrularına verilen isimdir. Böceklerde tırtıl şeklinde olan larvalar,
başkalaşım geçirerek "pup" denilen hale dönüşürler. Puplar daha sonra açılarak içinden ebeveyne benzer böcekler çıkar.
Bir hayvanın hayat devresinde ana-babaya benzemeyen çok genç evresidir.
Örneğin tırtılın başkalaşma geçirerek kelebeğe dönüşmesidir.