laktaz


Laktoz

Laktoz

Süt şekeri.Sütte bulunan ve sütün buharlaşmasıyla kristal halde toplanan bir disakkarit.