Gravimetri


Gravimetri

Miktar tayini metodu. Miktarı tayin edilecek olan madde, belli bir bileşiği halinde çöktürülür. Çökelek süzülür, kurutulur. Gerekirse yakılır.
Ve nihayet, yine belli bir bileşiği halinde sabit tartıma getirilir. Bu sabit tartıma getirilen bileşiğin ağırlığından tayini istenen maddenin ağırlığına geçirilir.